Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 1.11

Stopwatch

May kasamang stopwatch ang iyong relo para sa basic na pagsusukat ng oras. Mag-swipe pababa o mag-tap sa icon ng stopwatch upang ma-access ang stopwatch.

Stopwatch icon

Simulan ang stopwatch sa pamamagitan ng pagta-tap sa icon ng pagsisimula o pagpindot sa button sa itaas.

Stopwatch Spartan

Ihinto ang stopwatch sa pamamagitan ng pagta-tap sa icon ng ihinto o pagpindot sa button sa ibaba. Maaari mong ipagpatuloy ang stopwatch sa pamamagitan ng pagta-tap muli sa icon ng pagsisimula o pagpindot muli sa button sa itaas.

Upang i-reset ang stopwatch, mag-tap sa icon ng pag-reset o pagpindot sa button sa ibaba.

Stopwatch pause resume

Lumabas sa stopwatch sa pamamagitan ng pagsa-swipe pakanan o pagpindot nang matagal sa button sa gitna.