Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 1.12

Pokyny na zaobchádzanie

S výrobkom zachádzajte opatrne – zabránte nárazom alebo spadnutiu.

Za normálnych podmienok hodinky nebudú potrebovat servisný zásah. Hodinky pravidelne umývajte cistou vodou, mydlovým roztokom a povrch starostlivo osušte vlhkou, mäkkou handrickou alebo jelenicou.

Používajte iba originálne príslušenstvo znacky Suunto – na poškodenie spôsobené neoriginálnym príslušenstvom sa nevztahuje záruka.