Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški priročnik - 1.12

Beleženje vadbe

Beleženje vadbe

Poleg spremljanja svoje dejavnosti 24 ur na dan vse dni v tednu lahko uro uporabite za beleženje vadbe ali drugih dejavnosti, da dobite podrobne povratne informacije in spremljate svoj napredek.

Vadbo beležite tako:

 1. Nadenite si tipalo za merjenje srčnega utripa (izbirno).
 2. Pritisnite zgornjo desno tipko, da odprete zaganjalnik.
 3. Pomaknite se navzgor do ikone za vadbo in jo izberite s sredinsko tipko.

  Ikona za vadbo za Spartan Trainer

 4. Z zgornjo in spodnjo desno tipko se premikajte med športnimi načini in pritisnite sredinsko tipko, da izberete tistega, ki ga želite uporabiti.

 5. Nad napisom »Start« je vrsta ikon. Katere so prikazane, je odvisno od tega, katere naprave ali tipala uporabljate v športnem načinu (na primer merilnik srčnega utripa, GPS ali enoto POD). Ko ura išče signal, ikone utripajo v sivi barvi, ko pa signal najde, se obarvajo zeleno. Počakate lahko, da vse ikone postanejo zelene, ali pa s sredinsko tipko beleženje začnete kar takoj.

  Začnite vadbo

 6. Med beleženjem lahko s sredinsko tipko preklapljate med zasloni.

 7. Za začasno ustavitev beleženja pritisnite zgornjo desno tipko. Beleženje ustavite in shranite s spodnjo desno tipko ali nadaljujete z zgornjo desno tipko.

  Beleženje zaustavljeno

Če ima izbrani športni način možnosti, kot je nastavitev cilja glede trajanja, jih lahko pred začetkom beleženja spremenite tako, da pritisnete spodnjo desno tipko. Možnosti športnega načina lahko prilagajate tudi med beleženjem, tako da držite pritisnjeno sredinsko tipko.

Možnosti vadbe 2

Če uporabljate večdisciplinski športni način, lahko med športi preklapljate tako, da pridržite zgornjo desno tipko.

Po ustavitvi beleženja se izpiše vprašanje o vašem počutju. Na vprašanje lahko odgovorite ali ga preskočite (glejte Feeling). Nato dobite povzetek dejavnosti, skozi katerega se lahko premikate z zgornjo in spodnjo desno tipko.

Če zabeleženih podatkov o vadbi ne želite obdržati, lahko izbrišete dnevniški vnos, tako da se pomaknete navzdol do Delete (Izbriši) in potrdite brisanje s sredinsko tipko. Dnevniške vnose lahko na enak način izbrišete tudi iz dnevnika.

Brisanje dnevnika za Trainer

Navigacija med vadbo

Med beleženjem vadbe lahko navigirate po poti ali do zanimive točke.

Športni način, ki ga uporabljate, mora imeti omogočen GPS, da lahko dostopate do možnosti navigacije. Če je natančnost GPS-a v športnem načinu »V redu« ali »Dobra«, se bo ob izbiri poti ali zanimive točke spremenila na »Najboljša«.

Kako uporabljati navigacijo med vadbo:

 1. Če tega še niste storili, v storitvi Suunto Movescount ustvarite pot ali zanimivo točko in sinhronizirajte uro.
 2. Izberite športni način, ki uporablja GPS, in pritisnite spodnjo desno tipko, da odprete možnosti.
 3. Pomaknite se do Navigation (Navigacija) in pritisnite sredinsko tipko.
 4. Pomikajte se skozi možnosti navigacije in izberite eno od njih s sredinsko tipko.
 5. Izberite pot ali zanimivo točko, do katere želite navigirati, in pritisnite sredinsko tipko.
 6. Pritisnite zgornjo desno tipko. S tem korakom se vrnete v možnosti športnega načina. Pomaknite se navzgor v začetni prikaz in začnite z beleženjem kot običajno.

Med vadbo pritisnite sredinsko tipko, da se pomaknete na zaslon za navigacijo, na katerem je prikazana izbrana pot ali zanimiva točka. Za več informacij o zaslonu za navigacijo glejte Navigacija do zanimive točke in Poti.

Na tem zaslonu lahko pritisnete spodnjo tipko, da odprete možnosti navigacije. V možnostih navigacije lahko na primer izberete drugo pot ali zanimivo točko, preverite koordinate trenutne lokacije ali končate navigacijo z izbiro možnosti Breadcrumb (Sledenje).

Možnosti varčevanja z energijo v športnem načinu

Pri uporabi športnih načinov s sistemom GPS lahko čas delovanja baterije najbolj podaljšate s prilagoditvijo natančnosti sistema GPS (glejte Natančnost sistema GPS in varčevanje z energijo). Če želite še bolj podaljšati čas delovanja baterije, prilagodite naslednje možnosti varčevanja z energijo:

 • Časovna omejitev zaslona: zaslon je med vadbo običajno vedno vklopljen. Če vklopite časovno omejitev zaslona, se bo po 10 sekundah izklopil, s čimer prihrani energijo baterije. Zaslon znova vklopite s pritiskom na poljubno tipko.

Aktivacija možnosti varčevanja z energijo:

 1. Preden začnete beležiti vadbo, pritisnite spodnjo tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 2. Pomaknite se navzdol do Power saving (Varčevanje z energijo) in pritisnite sredinsko tipko.
 3. Prilagodite možnosti varčevanja z energijo po svojih željah in pridržite sredinsko tipko za izhod iz možnosti varčevanja z energijo.
 4. Pomaknite se nazaj navzgor v začetni pogled in začnite vadbo kot običajno.
OPOMBA:

Tudi če je omogočena časovna omejitev zaslona, lahko še vedno prejemate obvestila iz mobilnih naprav in zvočna ali vibracijska opozorila. Drugi vizualni pripomočki, kot je pojavno okno samodejnega premora, ne bodo prikazani.