Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški prirocnik - 1.12

Seznanitev enot POD in tipal

Seznanitev enot POD in tipal

Seznanite uro z enotami POD in tipali, združljivimi s tehnologijo Bluetooth Smart, da boste lahko med beleženjem vadbe zbirali dodatne podatke, na primer moc kolesarjenja.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR podpira te vrste enot POD in tipal:

 • za srcni utrip
 • za kolo
 • za moc
 • za stopalo
OPOMBA:

Ce je vklopljen nacin za letalo, ni mogoce opraviti seznanitve z nobeno napravo. Pred seznanitvijo izklopite nacin za letalo. Glejte Nacin za letalo.

Enoto POD ali tipalo seznanite tako:

 1. Odprite nastavitve ure in izberite Connectivity (Povezljivost).
 2. Izberite Pair sensor (Seznani tipalo), da prikažete seznam vrst tipal.
 3. S spodnjo desno tipko se pomikajte skozi seznam in s sredinsko tipko izberite vrsto tipala.

  Seznam tipal za Trainer

 4. Upoštevajte navodila na uri in dokoncajte postopek seznanitve (po potrebi preberite navodila za uporabo tipala ali enote POD). Na naslednji korak postopka preidete s pritiskom sredinske tipke.

  Tipalo seznanjeno za Trainer

Ce so za enoto POD zahtevane nastavitve, na primer dolžina rocice, se bo med postopkom seznanitve izpisal poziv za vnos teh vrednosti.

Ko je enota POD ali tipalo seznanjeno, ga bo ura poiskala takoj, ko izberete športni nacin, ki uporablja to vrsto tipala.

Celoten seznam seznanjenih naprav si lahko v uri ogledate v nastavitvah pri Connectivity (Povezljivost) » Paired devices (Seznanjena tipala).

Na tem seznamu lahko po potrebi odstranite naprave (preklicete seznanitev). Izberite napravo, ki jo želite odstraniti, in se dotaknite Forget (Pozabi).

Umerjanje nožne enote POD

Ura nožno enoto POD pri seznanjanju z njo samodejno umeri s pomocjo sistema GPS. Priporocamo uporabo samodejnega umerjanja, ki pa ga lahko po potrebi onemogocite v nastavitvah enote POD v meniju Connectivity (Povezljivost) » Paired devices (Seznanjena tipala).

Pri prvem umerjanju s pomocjo sistema GPS izberite športni nacin, v katerem se uporablja nožna enota POD in je natancnost sistema GPS nastavljena na Best(Najboljša). Zacnite beleženje in vsaj 15 minut tecite z enakomernim tempom po ravni površini (ce je to mogoce).

Med zacetnim umerjanjem tecite s svojim obicajnim povprecnim tempom, nato ustavite beleženje vadbe. Ko boste naslednjic uporabljali nožno enoto POD, bo umerjanje pripravljeno.

Vsakic, ko sistem GPS posreduje podatek o hitrosti, ura po potrebi samodejno znova umeri nožno enoto POD.

Umerjanje enote POD

Umerjanje enote POD (merilnika energije) sprožite v možnostih športnega nacina ure.

Kako umeriti enoto POD:

 1. Enoto POD seznanite z uro, ce je še niste.
 2. Izberite športni nacin, ki uporablja enoto POD, in odprite možnosti nacina.
 3. Izberite možnost Calibrate power POD(Umerjanje enote POD) in sledite navodilom na uri.

Enoto POD je treba obcasno znova umeriti.