Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški prirocnik - 1.12

Višinomer

Suunto Spartan Trainer Wrist HR meri nadmorsko višino z uporabo sistema GPS. V razmerah z optimalnim signalom, ko je mogoce odpraviti napake, ki so obicajne pri izracunu položaja GPS, je prikazan podatek o nadmorski višini na podlagi sistema GPS precej dober pokazatelj vaše dejanske nadmorske višine.

Ce želite s sistemom GPS pridobiti natancnejši podatek o nadmorski višini, primerljiv z izracunom na podlagi barometrskega tlaka, potrebujete dodatne vire, kot sta giroskop ali Dopplerjev radar, s katerimi popravite nadmorsko višino, pridobljeno na podlagi sistema GPS.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR pri merjenju nadmorske višine uporablja le GPS. Ce ta ni nastavljen na najvecjo natancnost, lahko pri filtriranju signala pride do napake, kar lahko povzroci nenatancen izracun nadmorske višine.

Ce potrebujete natancen podatek o nadmorski višini, med beleženjem preklopite natancnost GPS na Best (Najboljša).

Vendar podatka o nadmorski višini, pridobljenega na podlagi sistema GPS, tudi pri najvecji natancnosti ni mogoce obravnavati kot absolutni položaj. Ta podatek je ocena dejanske nadmorske višine, natancnost te ocene pa je mocno odvisna od razmer v okolju.