Suunto Ambit3 Vertical Uživatelská příručka - 1.1

Aktualizace firmwaru

Aktualizace firmwaru

Na webu Movescount můžete aktualizovat software hodinek Suunto Ambit3 Vertical.Když aktualizujete software, všechny záznamy se automaticky přesunou na web Movescount a budou z hodinek odstraněny.

Pro aktualizaci softwaru hodinek Suunto Ambit3 Vertical:

  1. Proveďte instalaci aplikace Moveslink, pokud jste tak ještě neudělali.
  2. Připojte hodinky Suunto Ambit3 Vertical k počítači USB kabelem, který je součástí dodávky.
  3. Je-li k dispozici aktualizace, provede se automaticky aktualizace hodinek.Vyčkejte na dokončení aktualizace, teprve poté odpojte kabel USB.