เริ่มต้น

Suunto Ambit3 Vertical คู่มือการใช้งาน - 1.0

Table of Content

เริ่มต้น

เริ่มต้น

ปุ่มกดและเมนู

Suunto Ambit3 Vertical มีปุ่มทั้งหมด 5 ปุ่มสำหรับเข้าใช้งานคุณลักษณะต่างๆ

buttons Ambit3

Start Stop:

  • กดเพื่อเข้าใช้งานเมนูเริ่มต้น
  • กดเพื่อเริ่ม หยุดชั่วขณะ หรือกลับไปยังการออกกำลังกายหรือนาฬิกาจับเวลา
  • กดเพื่อเพิ่มค่าหรือเลื่อนขึ้นในเมนู
  • กดค้างเพื่อหยุดและบันทึกการออกกำลังกาย

Next:

  • กดเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล
  • กดปุ่มยอมรับการตั้งค่า
  • กดปุ่มค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  • กดปุ่มค้างเพื่อเข้า/ออกเมนูตัวเลือกในโหมด sport

Light Lock:

  • กดเพื่อเปิดไฟพื้นหลัง:
  • กดเพื่อลดค่าหรือเลื่อนลงในเมนู
  • กดค้างเพื่อล็อค/ปลดล็อคปุ่ม

View:

  • กดเพื่อเปลี่ยนมุมมองปุ่มกดแถวล่าง
  • กดค้างเพื่อสลับจอภาพระหว่างมืดและสว่าง
  • กดค้างเพื่อเข้าสู่ทางลัด (ดูที่ ทางลัด)

Back Lap:

  • กดย้อนกลับเพื่อไปที่เมนูก่อนหน้า
  • กดเพื่อเพิ่มรอบการออกกำลังกาย
เคล็ดลับ:

ขณะกำลังเปลี่ยนค่า คุณสามารถเพิ่มความเร็วด้วยการกดปุ่มStart Stop ค้างไว้หรือ Light Lock จนกระทั่งค่าเริ่มเลื่อนเร็วขึ้น