Suunto EON Steel Uživatelská příručka – 1.6

Reference

Reference

Technické parametry

Rozměry a hmotnost:

 • Délka: 104,6 mm / 4,12 "
 • Šířka: 60,5 mm / 2,38 "
 • Výška: 23,1 mm / 0,91 "
 • Hmotnost: 347 g / 12,2 oz

Provozní podmínky

 • Rozsah nadmořské výšky: 0 až 3 000 m / 0 až 10 000 stop nad hladinou moře
 • Provozní teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
 • Skladovací teplota: -20°C až +50°C (-4°F až +122°F)
 • Cyklus údržby: 500 hodin potápění nebo dva roky používání, podle toho, co nastane dříve
POZNÁMKA:

Nenechávejte potápěčský počítač na přímém slunci!

Hloubkoměr

 • Tlakový senzor s kompenzací teploty
 • Maximální provozní hloubka: 150 m / 492 stop (ve shodě s EN 13319)
 • Maximální statický tlak: 15 barů (ve shodě s EN 13319 a ISO 6425)
 • Přesnost: ± 1 % plné škály nebo lepší od 0 do 150 m / 492 stop při 20 °C / 68 °F (ve shodě s EN 13319)
 • Rozsah zobrazení hloubky: 0 až 300 m / 0 až 984 stop
 • Rozlišení: 0,1 m od 0 do 100 m / 1 stopa od 0 do 328 stop; 1 m od 100 do 150 m / 1 stopa od 328 do 392 stop

Ukazatel teploty

 • Rozlišení: 1 °C / 1,5 °F
 • Rozsah zobrazení: -20 °C až +50 °C / -4 až +122 °F
 • Přesnost: ± 2 °C / ± 3,6 °F v průběhu 20 minut od změny teploty

Zobrazení v módu ponoru s více směsmi

 • Podíl helia (%): 0–95
 • Podíl kyslíku (%): 5–99
 • Zobrazení parciálního tlaku kyslíku: 0,0-3,0 bary
 • CNS %: 0–500 % s rozlišením 1 %
 • OTU: 0–500

Ostatní údaje

 • Doba ponoru: 0 až 999 min
 • Povrchový interval: 0 až 99 h 59 min
 • Počítadlo ponorů: 0 až 99 u opakovaných ponorů
 • Nulový čas (čas bez dekompresní zastávky): 0 až 99 min (>99 po překročení 99)
 • Čas výstupu: 0 až 999 min (- - po překročení 999)
 • Limitní hloubky: 3,0 až 150 m / 10 až 492 stop

Hodiny s kalendářem

 • Přesnost: ± 25 s/měsíc (při 20°C/68°F)
 • formát času 12/24

Kompas

 • Přesnost: +/- 15°
 • Rozlišení: 1°
 • Max. náklon: 45 stupňů
 • Vyvážení: obecné

Časomíra

 • Přesnost: 1 sekunda
 • Rozsah zobrazení: 0’00 – 99’59
 • Rozlišení: 1 sekunda

Logbook

 • Interval záznamu. 10 sekund
 • Kapacita paměti: přibližně 200 hodin potápění

Výpočetní tkáňový model

 • Algoritmus Suunto Fused™ RGBM (vyvinutý společností Suunto a Brucem R. Wienkem, BSc, MSc, PhD)
 • 15 tkáňových skupin
 • Poločasy rozpadu dusíku v tkáňových skupinách: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400, 480, 560 a 720 min. Poločasy komprese a dekomprese jsou totožné.
 • Poločasy rozpadu hélia získáme vydělením poločasů rozpadu dusíku v tkáňových skupinách konstantou.
 • M-hodnoty redukovaného gradientu (proměnné) založené na způsobu potápění a porušeních pravidel potápění. M-hodnoty jsou měřeny až 100 hodin po ponoru
 • Výpočty vystavení působení kyslíku (CNS% a OTU) jsou založeny na doporučeních R. W. Hamiltona, PhD, a na aktuálních tabulkách limitních časů vystavení působení kyslíku a zažitých principech.

Baterie

 • Typ: nabíjecí lithium-iontová
 • Životnost baterie: při úplném nabití až 20 hodin ponoru

Následující podmínky mají dopad na předpokládanou životnost baterie:

 • Podmínky, ve kterých je přístroj provozován a skladován (např. teplota / chladné prostředí). Při teplotě nižší než 10 °C (50 °F) odpovídá očekávaná životnost baterie cca 50-75 % životnosti při teplotě 20 °C (68 °F).
 • Kvalita baterie. Některé lithiové baterie mohou neočekávaně selhat, což nelze vyzkoušet předem.
POZNÁMKA:

Nízká teplota nebo vnitřní oxidace baterie mohou aktivovat varovnou hlášku o stavu baterie navzdory dostatečné kapacitě. V takovém případě varovná hláška zpravidla zmizí po opětovné aktivaci módu ponoru.

Vysokofrekvenční přijímač

 • kompatibilní s Bluetooth® Smart
 • komunikační frekvence: 2,4 GHz
 • dosah: ~ 3 m/9,8 stop