Suunto Spartan Sport Uživatelská příručka - 1.12

Vlastnosti

Vlastnosti

Monitorování aktivity

Hodinky sledují vaši celkovou míru aktivity po celý den. Celodenní aktivita představuje důležitý faktor pro udržení kondice a zdraví či trénink na nadcházející soutěž.

Je dobré být aktivní, ale při náročném tréninku je třeba zapojit i dny odpočinku s nízkou mírou aktivity.

Počítadlo aktivity se automaticky resetuje vždy o půlnoci. Na konci týdne (neděle) hodinky vytvoří souhrn aktivity, který uvádí průměr za celý týden i denní součty.

Na displeji ciferníku zobrazíte celkový počet kroků za daný den tažením prstu nahoru nebo stiskem spodního tlačítka.

Monitorování aktivity – kroky – Spartan

Vaše hodinky počítají kroky pomocí akcelerometru. Celkový počet kroků se načítá nepřetržitě, též když probíhá záznam tréninku či jiné aktivity. U některých konkrétních sportů, například při plavání nebo jízdě na kole, se kroky nepočítají.

Kromě kroků můžete klepnutím na obrazovku zobrazit odhad celkových vydaných kalorií za daný den.

Monitorování aktivity – kalorie – Spartan

Velké číslo uprostřed displeje je odhad počtu aktivních kalorií, které jste do tohoto okamžiku spálili. Níže se zobrazuje celkový počet spálených kalorií. Celkový počet zahrnuje jak aktivní kalorie, tak kalorie, jež je třeba přičíst bazálnímu metabolickému výdeji (viz níže).

Kroužek na obou těchto displejích indikuje, jak blízko jste denním cílům aktivity. Tyto cíle můžete upravovat podle svých osobních preferencí (viz níže).

Tažením prstu doprava můžete také zobrazit aktivitu za posledních sedm dní. Klepnutím na obrazovku nebo stisknutím prostředního tlačítka můžete přepínat mezi zobrazením kroků a kalorií.

Monitorování aktivity – kroky za týden

Cíle aktivity

Můžete upravovat své denní cíle jak pro počet kroků, tak pro kalorie. Chcete-li nastavovat cíle aktivity, klepněte na displej aktivity a přidržte prst na obrazovce, případně přidržte prostřední tlačítko.

Cíle aktivity

Při nastavování cíle pro počet kroků definujete celkový počet kroků za den.

Celkový počet kalorií, který za den spálíte, je závislý na dvou faktorech: jedním je bazální metabolický výdej (BMR), druhý vaše fyzická aktivita.

Cíle aktivity – kalorie

BMR představuje množství kalorií, které vaše tělo spálí, když je v klidu. Jde o kalorie, které tělo spotřebuje, aby udržovalo tělesnou teplotu a provádělo základní funkce, jako je mrkání očima či činnost srdce. Toto číslo vychází z vašeho osobního profilu, včetně údajů o věku či pohlaví.

Když nastavujete cíl pro kalorie, definujete, kolik kalorií chcete spálit nad rámec BMR. Jde o takzvané aktivní kalorie. Kroužek kolem displeje aktivity se posouvá na základě toho, kolik aktivních kalorií za den spálíte ve srovnání s cílem.