Suunto Spartan Sport Uživatelská příručka - 1.12

Movescount

Suunto Movescount je rozvíjející se sportovní komunita, kde si můžete založit vlastní sportovní deník, v němž budete zaznamenávat a sdílet své aktivity. Systém také můžete využívat k přizpůsobení svých hodinek.

Pokud jste tak ještě neučinili, proveďte na www.movescount.com registraci. Až budete mít uživatelský účet, můžete jej propojit s hodinkami dvěma způsoby:

  • Počítač: pomocí kabelu USB a programu SuuntoLink
  • Mobilní zařízení: pomocí spojení Bluetooth a aplikace Suunto Movescount

SuuntoLink

Stáhněte a na počítač PC nebo Mac nainstalujte SuuntoLink. Slouží k synchronizaci hodinek se systémem Movescount, k optimalizaci GPS a aktualizaci softwaru hodinek.

Důrazně doporučujeme aktualizovat hodinky pokaždé, když bude k dispozici nová verze softwaru.

Více informací naleznete na webu www.movescount.com/connect.

Aplikace Suunto Movescount

Díky aplikaci Suunto Movescount můžete využití hodinek Suunto Spartan Sport ještě rozšířit. Spárujete-li hodinky s mobilní aplikací, budete moci dostávat na hodinky oznámení, měnit nastavení v terénu, pořizovat snímky s údaji o Move a využívat další funkce.

TIP:

Kterýkoli Move uložený na webu Movescount můžete doplňovat obrázky a pomocí aplikace Suunto Movescount můžete též vytvořit video Suunto Movie.

POZNÁMKA:

Máte-li zapnutý režim letadlo, není možné provádět párování. Před párováním režim letadlo vypněte.

Párování hodinek s aplikací Suunto Movescount:

  1. Ujistěte se, že je Bluetooth na hodinkách aktivní. V nastavení přejděte na Propojitelnost » Discovery a možnost aktivujte, pokud ještě aktivována nebyla.
  2. Aplikaci Suunto Movescount stáhněte do svého mobilního zařízení ze serveru iTunes App Store, Google Play nebo z několika populárních obchodů s aplikacemi v Číně a nainstalujte ji.
  3. Spusťte aplikaci Suunto Movescount a zapněte Bluetooth, pokud jste tak ještě neučinili.
  4. Klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu obrazovky aplikace a poté pro spárování s hodinkami klepněte na ikonu „+“.
POZNÁMKA:

Některé funkce vyžadují připojení k internetu přes síť Wi-Fi nebo mobilní síť. Za přenos dat mohou být operátorem účtovány poplatky.