Suunto Spartan Sport Uživatelská příručka – 1.9

Režim Nerušit

Režim Nerušit

Režim Nerušit je nastavení, které ztlumí všechny zvuky a vibrace. Představuje proto velmi užitečnou možnost, pokud hodinky máte například v divadle nebo v jiném prostředí, kde chcete, aby fungovaly jako obvykle, pouze potichu.

Postup zapnutí režimu Nerušit:

  1. Při zobrazení ciferníku stiskněte prostřední tlačítko, otevře se menu zkratek.
  2. Tažením prstu nahoru nebo stisknutím prostředního tlačítka přejděte na položku Nerušit.
  3. Výběr potvrďte klepnutím na obrazovku nebo stisknutím prostředního tlačítka.

Zapnutí režimu Nerušit – Spartan

V tomto režimu můžete kdykoli stisknout jakékoli tlačítko – zapne se podsvícení a zobrazí čas. Když je obrazovka aktivní, můžete stiskem horního tlačítka režim Nerušit vypnout.