Suunto Spartan Sport Uživatelská příručka - 1.12

Snímač tepové frekvence

Snímač tepové frekvence

S hodinkami Suunto Spartan Sport můžete použít snímač tepové frekvence kompatibilní s Bluetooth® Smart, například Suunto Smart Sensor, a získat přesné informace o intenzitě cvičení.

Pokud používáte Suunto Smart Sensor, získáváte výhodu i v podobě paměti tepové frekvence. Funkce paměti, kterou je snímač vybaven, ukládá údaje i v době, kdy je spojení s hodinkami přerušeno, například při plavání (pod vodou přenos nefunguje).

Znamená to také, že nemusíte hodinky, poté co spustíte zaznamenávání, brát s sebou. Další informace naleznete v uživatelské příručce k snímači Suunto Smart Sensor.

Pokud nemáte snímač tepové frekvence, hodinky Suunto Spartan Sport poskytují údaje o spotřebě kalorií a době zotavení pro aktivity běhu a jízdy na kole, kde se pro odhad intenzity cvičení použije rychlost. Chcete-li však mít přesné údaje o intenzitě cvičení, doporučujeme používat snímač tepové frekvence.

Další informace naleznete v uživatelské příručce k snímači Suunto Smart Sensor nebo k jinému snímači tepové frekvence kompatibilnímu s technologií Bluetooth® Smart.

Další pokyny o spárování snímače TF s hodinkami uvádí Párování zařízení POD a snímačů.