Suunto Spartan Sport Uživatelská příručka - 1.11

Stopky

Hodinky jsou vybaveny stopkami pro základní měření času. Stopky otevřete tažením prstu dolů a klepnutím na ikonu stopek.

Stopwatch icon

Stopky spustíte klepnutím na ikonu start nebo stisknutím horního tlačítka.

Stopwatch Spartan

Stopky zastavíte klepnutím na ikonu stop nebo stisknutím spodního tlačítka. Stopky znovu spustíte opakovaným klepnutím na ikonu start nebo stiskem horního tlačítka.

Chcete-li stopky resetovat, klepněte na ikonu resetování nebo stiskněte spodní tlačítko.

Stopwatch pause resume

Stopky opustíte tažením prstu doprava nebo stisknutím a podržením prostředního tlačítka.