Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 1.11

Table of Content

Тема на дисплея

За да можете по-лесно да разчитате екрана на часовника си, докато тренирате или навигирате, можете да избирате между светли и тъмни теми.

При светла тема фонът на дисплея е светъл, а цифрите са тъмни.

При тъмна тема контрастът е наобратно – фонът е тъмен, а цифрите са светли.

Темата е цялостна настройка, която можете да промените в часовника си от опциите във всеки спортен режим или от настройките за навигацията.

За да промените темата на дисплея от опциите при спортен режим:

  1. Влезте в който и да е спортен режим и плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да отворите опциите в дадения спортен режим.
  2. Превъртете надолу до Theme (Тема) и натиснете средния бутон.
  3. Превключвайте между Light и Dark, като плъзгате нагоре или надолу или като натискате горния или долния бутон, и потвърдете със средния бутон.
  4. Превъртете обратно нагоре, за да излезете от опциите на спортния режим, и стартирайте (или излезте от) спортния режим.

За да промените темата на дисплея от настройките за навигацията:

  1. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартиращата програма.
  2. Превъртете до Navigation (Навигация) и докоснете иконата или натиснете средния бутон
  3. Превъртете до настройките на темата, както е описано по-горе и променете според предпочитанията си. Излезте от настройките за навигация, като задържите средния бутон натиснат.
  4. Излезте от настройките за навигация, като задържите средния бутон натиснат.