Suunto Spartan Sport Wrist HR Uživatelská příručka – 1.9

Režim Nerušit

Režim Nerušit

Režim Nerušit je nastavení, které ztlumí všechny zvuky a vibrace. Představuje proto velmi užitečnou možnost, pokud hodinky máte například v divadle nebo v jiném prostředí, kde chcete, aby fungovaly jako obvykle, pouze potichu.

Režim Nerušit také brání hodinkám přejít po určitém období neaktivity do režimu spánku. Toto nastavení spolu s Denní TF (viz Denní TF) nastavte, chcete-li aby vám hodinky měřily tepovou frekvenci během spánku.

Postup zapnutí režimu Nerušit:

  1. Při zobrazení ciferníku stiskněte prostřední tlačítko, otevře se menu zkratek.
  2. Tažením prstu nahoru nebo stisknutím prostředního tlačítka přejděte na položku Režim Nerušit.
  3. Výběr potvrďte klepnutím na obrazovku nebo stisknutím prostředního tlačítka.

Zapnutí režimu Nerušit – Spartan

V tomto režimu můžete kdykoli stisknout jakékoli tlačítko – zapne se podsvícení a zobrazí čas. Když je obrazovka aktivní, můžete stiskem horního tlačítka režim Nerušit vypnout.