Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Uživatelská příručka - 1.11

Sledování spánku

Sledování spánku

Kvalitní noční spánek je důležitý pro duševní i fyzické zdraví. Své hodinky můžete použít k měření spánku a ke sledování, kolik času v průměru spíte.

Necháte-li si hodinky Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro, když jdete spát, budou měřit spánek na základě údajů akcelerometru. Když jdete spát, můžete nechat hodinky ležet i vedle postele, ale doporučujeme nechat si je na zápěstí, protože tak získáte přesnější zpětnou vazbu ohledně spánku.

Měření spánku:

  1. V nastavení hodinek přejděte na položku Spánek a stiskněte prostřední tlačítko.
  2. Zapněte funkci Sledování spánku.

    sleeptracking setting UltraSport

  3. Nastavte čas, kdy obvykle chodíte spát a kdy se obvykle budíte.

V posledním kroku definujete dobu, kterou strávíte spánkem. Vaše hodinky toto časové období využívají k určení, kdy spíte (během doby spánku) a vykazují veškerý spánek jako jednu činnost. Pokud se například jdete například v noci napít, hodinky budou i nadále spánek po této události počítat společně s předchozím spánkem jako jednu činnost.

POZNÁMKA:

Pokud jdete spát před nastavenou dobou začátku spánku a také se vzbudíte po nastavené době konce spánku, hodinky nebudou takový spánek počítat jako spánkovou relaci. Dobu začátku spánku byste měli nastavit tak, aby zahrnovala nejčasnější čas, kdy můžete jít spát, stejně jako nejzazší čas, kdy můžete vstávat.

Když povolíte měření spánku, můžete také nastavit spánkový cíl. Dospělý člověk obvykle spí 7 až 9 hodin denně, nezapomeňte však, že vaše ideální doba spánku se nemusí s obvyklými hodnotami shodovat.

Spánkové trendy

Když se vzbudíte, hodinky vás seznámí se souhrnnými informacemi o spánku. Tyto informace například zahrnují celkovou dobu trvání spánku stejně jako odhad doby, kdy jste byli vzhůru (pohybovali jste se) a doby strávené v hlubokém spánku (bez pohybu).

Kromě souhrnných informací o spánku můžete také pomocí údajů za určité období sledovat celkový spánkový trend. Při zobrazení ciferníku vyvolejte opakovaným stiskem pravého spodního tlačítka displej Spánek. První zobrazení zachycuje poslední spánek v porovnání se spánkovým cílem.

sleepinsight UltraSport

Na displeji spánku můžete přetažením prstem doprava zobrazit průměrnou dobu spánku za posledních sedm dní.

Přidržením prostředního tlačítka na displeji Spánek otevřete nastavení měření spánku a souhrnné informace o posledním spánku.

POZNÁMKA:

Veškerá měření spánku vycházejí pouze z pohybu, jde proto o odhady, které nemusí odrážet vaše skutečné spánkové zvyklosti.

Měření tepové frekvence během spánku

Pokud si hodinky necháte během noci na zápěstí, získáte také zpětnou vazbu ohledně spánku na základě tepové frekvence. Chcete-li ponechat optické měření tepové frekvence zapnuté během noci, je třeba se ujistit, že máte aktivovanou funkci Denní TF (viz Denní TF) a režim Nerušit (viz Režim Nerušit).

Automatický režim Nerušit

Automatické nastavení režimu Nerušit umožňuje automaticky aktivovat režim Nerušit během spánku.