Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uživatelská příručka - 1.10

Trasy

Hodinky Suunto Spartan Trainer Wrist HR můžete použít k navigaci po trasách. Trasu naplánujte v systému Suunto Movescount, do hodinek ji přenesete při následující synchronizaci.

Postup navigace po trase:

 1. Stisknutím pravého horního tlačítka otevřete spouštěč.
 2. Přejděte na položku Navigace a stiskněte prostřední tlačítko.

  Ikona navigace – Trainer

 3. Přejděte na položku Trasy a stiskněte prostřední tlačítko. Otevře se seznam tras.

  Seznam tras – Trainer

 4. Přejděte na trasu, po které se chcete nechat navigovat, a stiskněte prostřední tlačítko.

 5. Pro zahájení navigace stiskněte pravé horní tlačítko.
 6. Navigaci můžete kdykoli přerušit opětovným stisknutím pravého horního tlačítka.

  Přehled trasy – Trainer

V podrobnějším zobrazení můžete přidržením prostředního tlačítka zobrazení přiblížit či oddálit. Hodnotu přiblížení můžete upravovat pomocí pravého horního a pravého spodního tlačítka.

Přiblížení trasy – Trainer

Na navigačním displeji můžete stiskem spodního tlačítka otevřít seznam zkratek. Zkratky umožňují rychlý přístup k navigačním akcím, například k uložení aktuální polohy nebo k výběru jiné trasy.

Všechny sportovní režimy využívající GPS mají také možnost výběru trasy. Viz Navigování v průběhu cvičení.

Navigování podle nadmořské výšky

Pokud využíváte navigaci na trase s informací o nadmořské výšce, můžete se nechat navigovat také na základě stoupání a klesání pomocí displeje výškového profilu. Z hlavního navigačního displeje (kde se zobrazuje trasa) přejděte na displej výškového profilu stiskem prostředního tlačítka.

Displej výškového profilu uvádí tyto informace:

 • nahoře: vaše aktuální nadmořská výška
 • uprostřed: výškový profil s označením aktuální polohy
 • dole: zbývající výstup nebo sestup (zobrazení se mění stiskem levého horního tlačítka)

Navigování podle nadmořské výšky – Trainer

Pokud se při navigování podle nadmořské výšky příliš vzdálíte od trasy, budou hodinky na displeji výškového profilu zobrazovat hlášení Mimo trasu. Pokud se vám zobrazí toto hlášení, přejděte na displej navigace po trase a vraťte se na trasu. Následně budete moci znovu využívat navigaci podle nadmořské výšky.