Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uživatelská prírucka - 1.12

Místa zájmu

Místo zájmu (též POI) je speciální místo, napríklad místo vhodné k prenocování nebo vyhlídka na trase, které si mužete uložit a pozdeji se k nemu nechat navigovat. Místa zájmu mužete vytváret na webu Suunto Movescount nebo v hodinkách uložením aktuální polohy.

Každé místo zájmu definují vlastnosti:

 • Název místa zájmu
 • Typ místa zájmu
 • Datum a cas vytvorení
 • Zemepisná šírka
 • Zemepisná délka
 • Nadmorská výška

Do hodinek mužete uložit až 250 míst zájmu.

Pridávání a odstranování míst zájmu

Do hodinek mužete pridávat místa zájmu bud z webu Suunto Movescount nebo uložením aktuální polohy do hodinek.

Postup pridání místa zájmu z webu Suunto Movescount:

 1. Na webu Suunto Movescount prejdete na nastavení hodinek.
 2. Rozbalte sekci Navigace a poté Místa zájmu.
 3. Kliknete na položku Vytvorit nové místo zájmu a zadejte údaje o místu zájmu. Pro zadání zemepisné šírky a délky použijte mapu.
 4. Místo zájmu uložte. Do hodinek je prenesete pomocí volby Použít v hodinkách.
 5. Provedte synchronizaci hodinek se systémem Movescount pomocí programu SuuntoLink (pres kabel USB) nebo pomocí aplikace Suunto Movescount (Bluetooth).

Pokud jste s hodinkami venku a narazíte na místo, které si chcete uložit jako místo zájmu, mužete takové místo pridat mezi uložená místa zájmu pomocí hodinek. Takové místo zájmu bude pridáno do seznamu míst zájmu v hodinkách a po príští synchronizaci se objeví i v seznamu míst zájmu v systému Movescount.

Postup pridání místa zájmu pomocí hodinek:

 1. Stisknutím pravého horního tlacítka otevrete spouštec.
 2. Prejdete na položku Navigace a klepnete na ikonu nebo stisknete prostrední tlacítko.
 3. Stisknutím pravého spodního tlacítka prejdete na položku Vaše poloha a stisknete prostrední tlacítko.
 4. Vyckejte, než hodinky aktivují GPS a zjistí vaši polohu.
 5. Když hodinky zobrazí zemepisnou šírku a délku, mužete stisknutím pravého horního tlacítka svoji aktuální polohu uložit jako místo zájmu a vybrat typ místa zájmu.
 6. Ve výchozím nastavení bude název místa zájmu vytvoren z typu místa zájmu a poradového císla. Název mužete pozdeji upravit na webu Movescount.

Odstranování míst zájmu

Místo zájmu mužete z hodinek odstranit deaktivací nastavení Použít v hodinkách daného místa zájmu na webu Movescount nebo odstranením daného místa zájmu ze seznamu míst zájmu v hodinkách.

Postup odstranení místa zájmu v hodinkách:

 1. Stisknutím pravého horního tlacítka otevrete spouštec.
 2. Prejdete na položku Navigace a stisknete prostrední tlacítko.
 3. Stisknutím pravého spodního tlacítka prejdete na položku POIs a stisknete prostrední tlacítko.
 4. Prejdete na místo zájmu, které chcete z hodinek vymazat, a stisknete prostrední tlacítko.
 5. Posunte se na konec podrobností a vyberte možnost Odstranit.

Když odstraníte urcité místo zájmu z hodinek, není ješte navždy smazáno. Až provedete príšte synchronizaci hodinek se systémem Movescount, smazané místo zájmu se deaktivuje.

Chcete-li však místo zájmu nadobro odstranit, je treba je smazat na webu Movescount.

Postup trvalého odstranení místa zájmu:

 1. Na webu Movescount prejdete na nastavení hodinek.
 2. Rozbalte sekci Navigace a poté Místa zájmu.
 3. Prejdete na místo zájmu, které chcete smazat, a kliknete na ikonu odpadkového koše.
 4. Provedte synchronizaci hodinek se systémem Movescount pomocí programu SuuntoLink (pres kabel USB) nebo pomocí aplikace Suunto Movescount (Bluetooth). Tím se místo zájmu odstraní ze seznamu míst zájmu.

Postup navigování k místu zájmu

Mužete se nechat navigovat k místu zájmu uloženému v seznamu míst v hodinkách.

POZNÁMKA:

Pri navigaci k místu zájmu využívají hodinky GPS na plný výkon.

Postup navigování k místu zájmu:

 1. Stisknutím pravého horního tlacítka otevrete spouštec.
 2. Prejdete na položku Navigace a stisknete prostrední tlacítko.
 3. Prejdete na položku Místa zájmu a stisknete prostrední tlacítko. Otevre se seznam míst zájmu.
 4. Prejdete na místo zájmu, k nemuž se chcete nechat navigovat, a stisknete prostrední tlacítko.
 5. Pro zahájení navigace stisknete horní tlacítko.

Budete-li chtít kdykoli navigaci ukoncit, stisknete ješte jednou horní tlacítko.

V dobe, kdy se pohybujete, má navigace k místu zájmu dve zobrazení:

 • zobrazení místa zájmu s indikátorem smeru a vzdálenosti k danému místu zájmu,

  POI detail view Trainer

 • zobrazení mapy s vaší aktuální polohou relativní vuci místu zájmu a tratovou stopou (trasy, kterou jste již urazili).

  POI map view Trainer

Stisknutím prostredního tlacítka mužete prepínat zobrazení. Prestanete-li se pohybovat, nedokážou hodinky na základe GPS urcit, kterým smerem se pohybujete.

TIP:

Pri zobrazení míst zájmu klepnete na obrazovku. Ve spodním rádku se zobrazí doplnkové informace, napríklad rozdíl v nadmorské výšce mezi aktuální polohou a místem zájmu, prípadne odhad casu dokoncení trasy (ETA) nebo casu na trase (ETE).

Pri zobrazení mapy se další místa zájmu v okolí zobrazují šede. Prepínat mezi celkovým a podrobnejším zobrazením mapy mužete stiskem levého horního tlacítka. V podrobnejším zobrazení lze upravovat úroven priblížení mapy. Stisknete prostrední tlacítko a poté mente priblížení horním a spodním tlacítkem.

Pri navigování mužete stiskem pravého spodního tlacítka otevrít seznam zkratek. Zkratky umožnují rychlý prístup k podrobnostem o místech zájmu, napríklad k uložení aktuální polohy nebo k výberu jiného místa zájmu, k nemuž lze navigovat, prípadne k ukoncení navigování.

Typy POI

Hodinky Suunto Spartan Trainer Wrist HR využívají tyto druhy ikon POI:

poi basicObecné místo zájmu
poi beddingDoupe (zvíre, pro lov)
poi beginZacátek (zacátek trasy nebo stezky)
poi biggameVelká zver (zvíre, pro lov)
poi birdPták (zvíre, pro lov)
poi homeBudova, domov
poi cafeKavárna, jídlo, restaurace
poi campKemp, kempink
poi carAuto, parkovište
poi caveJeskyne
poi hillÚtes, kopec, hora, údolí
poi lakePobreží, jezero, reka, voda
poi crossroadKrižovatka
poi emergPomoc v tísni
poi endKonec (konec trasy nebo stezky)
poi fishRyba, místo pro rybarení
poi forestLes
poi geoGeogache
poi hotelHostel, hotel, ubytovna
poi infoInfo
poi meadowLouka
poi peakVrchol
poi printsStopy (zvírecí stopy, pro lov)
poi roadSilnice
poi rockSkála
poi rubOtírání (zvírecí stopy, pro lov)
poi scrapeŠkrábání (zvírecí stopy, pro lov)
poi shotVýstrel (pro lov)
poi sightPamátka
poi smallgameMalá zver (zvíre, pro lov)
poi standPosed (pro lov)
poi trailStezka
poi camKamera na stezce (pro lov)
poi waterfallVodopád