Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uživatelská příručka - 1.12

Režim Nerušit

Režim Nerušit

Režim Nerušit je nastavení, které ztlumí všechny zvuky a vibrace. Představuje proto velmi užitečnou možnost, pokud hodinky máte například v divadle nebo v jiném prostředí, kde chcete, aby fungovaly jako obvykle, pouze potichu.

Režim Nerušit také brání hodinkám přejít po určitém období neaktivity do režimu spánku. Toto nastavení spolu s Denní TF (viz Denní TF) nastavte, chcete-li měřit tepovou frekvenci v režimu 24/7.

Postup zapnutí režimu Nerušit:

  1. Při zobrazení ciferníku přidržte prostřední tlačítko, otevře se nabídka zkratek.
  2. Stisknutím prostředního tlačítka aktivujte režim Nerušit.

V tomto režimu se obrazovka aktivuje stisknutím libovolného tlačítka. Když je obrazovka aktivní, můžete stiskem pravého horního tlačítka režim Nerušit vypnout.

Pokud máte nastavený budík, bude se ozývat jako obvykle. Pokud zvonění budíku neodložíte, bude režim Nerušit deaktivován.