Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uživatelská příručka - 1.12

Záznam cvičení

Záznam cvičení

Kromě nepřetržitého monitorování aktivity můžete hodinky používat k záznamu cvičení či jiných aktivit. Získáte tak přesnou zpětnou vazbu a budete moci sledovat své pokroky.

Postup záznamu cvičení:

 1. Nasaďte si snímač tepové frekvence (volitelný doplněk).
 2. Stisknutím pravého horního tlačítka otevřete spouštěč.
 3. Přejděte k ikoně cvičení a prostředním tlačítkem ji vyberte.

  Ikona cvičení – Spartan Trainer

 4. Stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka procházejte sportovní režimy a vyberte ten, který chcete použít.

 5. Nad indikátorem pro spuštění se zobrazuje sada ikon v závislosti na tom, co s daným sportovním režimem využíváte (snímač tepové frekvence, GPS, Foot POD). Při vyhledávání blikají a jsou šedé, po nalezení signálu se zbarví zeleně. Můžete vyčkat, než se jednotlivé ikony zbarví zeleně, nebo kdykoli zahájit záznam stisknutím prostředního tlačítka.

  Zahájit cvičení

 6. Při záznamu můžete prostředním tlačítkem přepínat mezi displeji.

 7. Pro přerušení záznamu stiskněte pravé horní tlačítko. Pravým spodním tlačítkem aktivitu ukončíte a uložíte. Stisknete-li místo toho znovu pravé horní tlačítko, bude záznam aktivity pokračovat.

  Záznam pozastaven

Pokud má vybraný sportovní režim možnosti, například nastavení cílového trvání, můžete tyto možnosti před spuštěním záznamu nastavit. Otevřete je stiskem pravého spodního tlačítka. Pokud chcete upravovat možnosti sportovního režimu při záznamu, přidržte stisknuté prostřední tlačítko.

Možnosti cvičení 2

V multisportovním režimu můžete stisknutím a podržením pravého horního tlačítka mezi sporty přepínat.

Po zastavení záznamu vám bude položen dotaz, jak jste se cítili. Na tuto otázku můžete odpovědět, případně ji lze přeskočit (viz Feeling). Následně se zobrazí souhrn aktivity, kterým můžete procházet pomocí pravého horního a spodního tlačítka.

Pokud nemáte zájem záznam uchovávat, můžete jej vymazat. Přejděte dolů na položku Odstranit a prostředním tlačítkem svou volbu potvrďte. Stejným způsobem můžete mazat záznamy i v záznamníku.

Vymazání záznamu – Trainer

Navigování v průběhu cvičení

Během záznamu cvičení se můžete nechat navigovat po trase nebo k místu zájmu.

Možnosti navigace budou přístupné pouze tehdy, když má používaný sportovní režim aktivní GPS. Je-li přesnost GPS ve sportovním režimu nastavená jako OK nebo Dobrá, změní se nastavení při výběru trasy nebo místa zájmu na Nejlepší.

Postup navigování v průběhu cvičení:

 1. Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte si trasu nebo místo zájmu na webu Suunto Movescount a následně hodinky synchronizujte.
 2. Vyberte sportovní režim, který využívá GPS, a stisknutím pravého spodního tlačítka otevřete možnosti.
 3. Přejděte na položku Navigace a stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Projděte možnosti navigace a prostředním tlačítkem požadovanou položku vyberte.
 5. Vyberte trasu nebo místo zájmu pro navigování a stiskněte prostřední tlačítko.
 6. Stiskněte pravé horní tlačítko. Tímto krokem se dostanete zpět na možnosti sportovního režimu. Přejděte zpět na zobrazení pro spuštění záznamu a spusťte záznam jako obvykle.

Během cvičení můžete stiskem prostředního tlačítka přejít na navigační displej, kde lze zobrazit zvolenou trasu nebo místo zájmu. Další informace o navigačním displeji: viz Postup navigování k místu zájmu a Trasy.

Stisknutím spodního tlačítka můžete na tomto displeji otevřít možnosti navigace. V možnostech navigace můžete například vybrat jinou trasu, jiné místo zájmu, zjistit souřadnice aktuální polohy, případně ukončit navigování výběrem možnosti Traťová stopa.

Možnosti úspory energie ve sportovním režimu

Chcete-li prodloužit výdrž baterie u sportovních režimů využívajících GPS, získáte nejvíce úpravou přesnosti GPS (viz Přesnost GPS a úspora energie). Chcete-li prodloužit výdrž baterie ještě více, můžete upravit následující možnosti ovlivňující úspory energie:

 • Čas. limit displeje: za normálních okolností je displej během cvičení vždy zapnutý. Když aktivujete funkci časový limit displeje, po 10 sekundách se displej vypne, aby se šetřila baterie. Kterýmkoli tlačítkem displej znovu zapnete.

Postup aktivace možností úspory energie:

 1. Než začnete zaznamenávat cvičení, stisknutím spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Přejděte na položku Úspora energie a stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Upravte dle potřeby možnosti úspory energie a poté přidržením prostředního tlačítka možnosti úspory energie opusťte.
 4. Přejděte zpět na zobrazení pro spuštění záznamu a začněte s tréninkem jako obvykle.
POZNÁMKA:

I v případě, že je funkce časový limit displeje aktivní, budete dostávat oznámení z mobilu, stejně jako upozornění formou zvukové signalizace a vibrací. Ostatní vizuální pomůcky, jako oznámení o automatickém přerušení záznamu, se zobrazovat nebudou.