Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uživatelská prírucka - 1.12

Úprava nastavení

Úprava nastavení

Veškeré nastavení hodinek mužete provádet bud prímo v hodinkách nebo prostrednictvím webu Suunto Movescount.

Postup zmeny nastavení:

 1. Zobrazte ikonu nastavení opakovaným stiskem pravého horního tlacítka, poté stisknutím prostredního tlacítka nabídku nastavení otevrete.

  Ikona nastavení

 2. Nastavením procházejte pomocí pravého spodního a pravého horního tlacítka.

  Nabídka nastavení – Spartan Trainer

 3. Je-li požadované nastavení zvýrazneno, mužete je vybrat stiskem prostredního tlacítka. Zpet v nabídce se dostanete stiskem levého spodního tlacítka.

 1. U nastavení, kde lze hodnotu volit z intervalu, je možné hodnotu menit stiskem pravého horního nebo pravého spodního tlacítka.

  Režim podsvícení

 2. U nastavení, kde existují hodnoty zapnuto/vypnuto, mužete hodnotu zmenit stisknutím prostredního tlacítka.

  Nastavení budíku

TIP:

Pri zobrazení ciferníku mužete pridržením prostredního tlacítka otevrít kontextovou nabídku a takto se dostat do všeobecného nastavení.

Kontextová nabídka