Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content

Movescount

Suunto Movescount е постоянно разрастващо се спортно общество, където можете да създадете свой спортен дневник, за да събирате и споделяте данни за своите активности, както и да персонализирате своя часовник.

Ако все още не сте, отидете на www.movescount.com и се регистрирайте. След като създадете потребителски акаунт, можете да свържете своя часовник с акаунта си по два начина:

  • Компютър: чрез USB кабел, използвайки SuuntoLink
  • Мобилно устройство: чрез Bluetooth, използвайки приложението Suunto Movescount

SuuntoLink

Свалете и инсталирайте SuuntoLink на своя компютър с Windows или Mac, за да синхронизирате своя часовник с Movescount, да оптимизирате своя GPS, и да актуализирате софтуера на часовника си.

Силно препоръчваме да актуализирате часовника си, когато е налична нова версия на софтуера.

Посетете www.movescount.com/connect за повече информация.

Приложение Suunto Movescount

С приложението Suunto Movescount можете допълнително да обогатите своето изживяване при използване на Suunto Spartan Trainer Wrist HR. Сдвоете часовника си с мобилното приложение, за да получавате известия на часовника, да променяте настройки в движение, да правите снимки с данни за своето движение и много други.

подшушвам:

С всяко движение, което се съхранява в Movescount, можете да добавяте снимки, както и да създавате Suunto филм с помощта на приложението Suunto Movescount.

бележка:

Не можете да сдвоите нищо, ако е активиран самолетният режим. Изключете самолетния режим преди сдвояване.

За сдвояване на часовника с приложението Suunto Movescount:

  1. Уверете се, че вашият Bluetooth е включен. В менюто за настройки отидете в Connectivity (Свързваемост) » Discovery (Откриваемост) и я активирайте, ако не е активирана.
  2. Изтеглете и инсталирайте приложението Suunto Movescount на вашето съвместимо мобилно устройство от iTunes App Store, Google Play и няколко популярни магазина за приложения в Китай.
  3. Стартирайте приложението Suunto Movescount и включете Bluetooth, ако все още не е включен.
  4. Докоснете иконата за настройки в горния десен ъгъл на екрана на приложението, след което докоснете иконата „+”, за да сдвоите часовника си.
бележка:

Някои функции изискват интернет връзка през Wi-Fi или мобилна мрежа. Възможно е да бъдат начислени такси за обмен на данни.