Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používatelská prírucka - 1.12

Podsvietenie

Podsvietenie

Podsvietenie má dva režimy: automatický a prepínanie. V automatickom režime sa podsvietenie zapne pri každom stlacení tlacidla. V režime prepínania zapnete podsvietenie tak, že podržíte stlacené lavé horné tlacidlo. Podsvietenie zostane zapnuté, kým znovu nepodržíte stlacené lavé horné tlacidlo.

Predvolene je podsvietenie v automatickom režime. Režim podsvietenia môžete zmenit v nastaveniach v položke General (Všeobecné) » Backlight (Podsvietenie).