Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški priročnik - 1.12

Nacin »Ne moti«

Nacin »Ne moti«

Nacin »Ne moti« je nastavitev, ki izklopi vse zvoke in vibracije, kar je zelo uporabno, ce uro nosite na primer v gledališcu ali drugem okolju, kjer želite, da ura deluje kot obicajno, vendar tiho.

Nacin »Ne moti« tudi prepreci, da bi ura po obdobju neaktivnosti prešla v hibernacijo. To nastavitev lahko vklopite skupaj s funkcijo »Dnevni srcni utrip« (glejte Dnevni srcni utrip) ter spremljate svoj srcni utrip 24 ur na dan vse dni v tednu.

Nacin »Ne moti« vklopite tako:

  1. Ko je prikazana številcnica, pridržite sredinsko tipko, da odprete meni z bližnjicami.
  2. Pritisnite sredinsko tipko, da vklopite nacin »Ne moti«.

V tem nacinu pritisnite katero koli tipko, da vklopite zaslon. Ko je zaslon vklopljen, pritisnite zgornjo desno tipko, da izklopite nacin »Ne moti«.

Ce imate nastavljen alarm, se bo oglasil kot obicajno in onemogocil nacin »Ne moti«, razen ce alarm utišate z dremežem.