Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški prirocnik - 1.12

Zaklepanje tipk in zatemnitev zaslona

Zaklepanje tipk in zatemnitev zaslona

Med beleženjem vadbe lahko zaklenete tipke tako, da pridržite spodnjo desno tipko. Ko je zaklepanje aktivirano, ne morete spreminjati prikazov na zaslonu, lahko pa vklopite osvetlitev ozadja s katero koli tipko, ce je osvetlitev ozadja v samodejnem nacinu.

Ce želite odkleniti tipke, znova pridržite spodnjo desno tipko.

Ko ne beležite vadbe, se zaslon po krajšem casu nedejavnosti zatemni. Ce želite zaslon aktivirati, pritisnite katero koli tipko.

Po daljšem casu nedejavnosti ura preklopi v nacin hibernacije in povsem izklopi zaslon. Z vsakim premikom se zaslon ponovno vklopi.