Suunto Spartan Trainer Wrist HR Gabay sa User - 1.12

Mga Display

Nako-customize ang mga display at maaaring magbago sa pamamagitan ng mga update ng software. Gayunpaman, hindi nagbabago ang basic na pagkakaayos, gaya ng inilalarawan sa ibaba.

basic ui

  1. Launcher
  2. Watch face
  3. Aktibidad
  4. Pagsasanay
  5. Pag-recover