Suunto Ambit3 Vertical Brugervejledning - 1.1

Navigation med GPS

Navigation med GPS

Suunto Ambit3 Vertical anvender Global Positioning System (GPS) til at bestemme din aktuelle position. GPS benytter et antal satellitter, der kredser om jorden i en højde af 20.000 km med en hastighed på 4 km/s.

Den indbyggede GPS-modtager i Suunto Ambit3 Vertical er optimeret til håndledsbrug og modtager data fra en meget stor vinkel.

Sådan får du et GPS-signal

Suunto Ambit3 Vertical aktiverer automatisk GPS, når du vælger en sportstilstand med GPS-funktionalitet, bestemmer din placering eller begynder at navigere.

GPS signal strength Ambit3

BEMÆRK:

Når du aktiverer GPS for første gang, eller du ikke har brugt det i lang tid, kan det tage længere tid end normalt at få en GPS-pejling. Senere vil det tage kortere tid at starte GPS.

TIP:

Hvis du vil minimere GPS-starttiden, skal du holde uret stille med GPS opad og sikre dig, at du er i et åbent område, hvor uret har fri udsigt til himlen.

TIP:

Synkroniser din Suunto Ambit3 Vertical regelmæssigt med Movescount for at få de seneste data for satellitbaner. Dette reducerer den nødvendige ventetid på at få GPS-pejlingen og forbedrer sporingsnøjagtigheden.

Fejlfinding: Intet GPS-signal

 • Ret GPS-delen af uret opad for at få det bedst mulige signal. Du får det bedste signal på et åbent sted med fri udsigt til himlen.
 • GPS-modtageren fungerer normalt fint inde i telte eller under andre tynde overdækninger. Genstande, bygninger, tæt bevoksning eller overskyet vejr kan imidlertid forringe kvaliteten af det modtagne GPS-signal.
 • GPS-signaler kan ikke trænge gennem solide konstruktioner eller vand. Prøv derfor ikke på at aktivere GPS inde i bygninger, huler eller under vandet.

GPS-gitre og positionsformater

Gitre er streger på et kort, der definerer det koordinatsystem, der bruges på kortet.

Positionsformat er den måde, GPS-modtagerens position vises på uret. Alle formaterne er relateret til den samme placering, de præsenterer det blot på forskellige måder. Positionsformatet kan ændres i enhedsindstillingerne under General (Generelt) » Format (Format) » Position format (Positionsformat).

Du kan vælge formatet fra følgende gitre:

 • Breddegrad/længdegrad er det oftest benyttede gitter og findes i tre forskellige formater:
  • WGS84 Hd.d° (WGS84 Hd.d°)
  • WGS84 Hd°m.m' (WGS84 Hd°m.m')
  • WGS84 Hd°m's.s (WGS84 Hd°m's.s)
 • UTM (Universal Transverse Mercator) giver en todimensional vandret præsentation af positionen.
 • MGRS (Military Grid Reference System) er en udvidelse af UTM og består af en gitterzonebetegnelse, 100.000-meter kvadrat-id og en numerisk placering.

Suunto Ambit3 Vertical understøtter også følgende lokale gitre:

 • British (BNG) (Britisk (BNG)
 • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finsk (ETRS-TM35FIN))
 • Finnish (KKJ) (Finsk (KKJ) )
 • Irish (IG) (Irsk (IG))
 • Swedish (RT90) (Svensk (RT90))
 • Swiss (CH1903) (Schweizisk (CH1903) )
 • UTM NAD27 Alaska (UTM NAD27 Alaska)
 • UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 Conus)
 • UTM NAD83 (UTM NAD83)
 • NZTM2000 (NZTM2000) (New Zealand)
BEMÆRK:

Visse gitre kan ikke benyttes i områder nordligere end 84°N og sydligere end 80°S eller uden for de lande, de er beregnet til.

GPS-præcision og strømbesparelse

Ved brugertilpasning af sportstilstande kan du definere intervallet for GPS-pejlingsintervallet med indstillingen for GPS-præcision i Movescount. Jo kortere interval, desto større præcision under træningen.

Hvis du øger intervallet og sænker præcisionen, kan du forlænge batteriets levetid.

Indstillingerne for GPS-præcision er:

 • Bedst: ~ 1 sek. pejlingsinterval, højeste strømforbrug
 • God: ~ 5 sek. pejlingsinterval, moderat strømforbrug
 • OK: ~ 60 sek. pejlingsinterval, laveste strømforbrug
 • Fra: ingen GPS-pejling