Suunto EON Steel Brugervejledning – 1.6

Opladning af batteriet

Oplad Suunto EON Steel vha. det medfølgende USB-kabel. Tilslut kablet til en USB-netoplader eller en USB-port på computeren. Hvis batteriniveauet er meget lavt, forbliver displayet mørkt under opladningen, indtil batteriet har opnået et tilstrækkeligt batteriniveau. En rød lysdiode ved siden af displayet blinker, når enheden oplades.

FORSIGTIG:

BRUG IKKE USB-kablet, når Suunto EON Steel er våd. Dette kan medføre en elektrisk fejl. Kontrollér, at kabelstikket og stikbensområdet på enheden er tørt. Hvis du bruger en beskyttelseshætte, fjernes hætten fra stikbensområdet for at fjerne eventuelle resterende vanddråber.

BEMÆRK:

Under tilslutning kan du opleve en vibrerende fornemmelse, når du rører ved et computerkabinet af metal og Suunto EON Steel. Dette er forårsaget af en mindre elektrisk strøm, der dannes, hvis lysnetforbindelsen til computeren ikke er jordet.

FORSIGTIG:

Lad ALDRIG USB-kablets tilslutningsdel røre nogen ledende overflade. Dette kan kortslutte kablet og gøre det uanvendeligt.

Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batteriet må kun udskiftes af et autoriseret Suunto-servicecenter.