Suunto Spartan Sport Wrist HR Brugervejledning - 1.11

Displaytema

For at øge læsbarheden af urets display, mens du motionerer eller navigerer, kan du skifte mellem lyse og mørke temaer.

Med det lyse tema er displaybaggrunden lys og tallene mørke.

Med det mørke tema er kontrasten omvendt med mørk baggrund og lyse tal.

Temaet er en global indstilling, som du kan ændre i uret via en af indstillingerne for sportstilstand eller navigation.

Sådan ændres displaytemaet fra indstillingerne for sportstilstand:

  1. Gå til en hvilken som helst sportstilstand, og stryg op eller tryk på den nederste knap for at åbne indstillingerne for sportstilstand.
  2. Rul ned til Tema, og tryk på den midterste knap.
  3. Skift mellem Lys og Mørk ved at stryge op eller ned eller ved at trykke på de øverste eller nederste knapper, og acceptér med den midterste knap.
  4. Rul tilbage op for at forlade indstillingerne for sportstilstand, og start (eller afslut) sportstilstanden.

Sådan ændres displaytemaet fra navigationsindstillingerne:

  1. Stryg nedad, eller tryk på den øverste knap for at åbne startprogrammet.
  2. Rul til Navigation, og tryk på ikonet, eller tryk på den midterste knap
  3. Rul ned til temaindstillingen som beskrevet ovenfor, og skift den som ønsket. Afslut navigationsindstillingerne ved at holde den midterste knap nede.
  4. Afslut navigationsindstillingerne ved at holde den midterste knap nede.