Suunto Spartan Sport Wrist HR Brugervejledning - 1.9

Ruter

Du kan bruge din Suunto Spartan Sport-håndledspuls til at navigere ruter. Planlæg din rute i Suunto Movescount, og overfør den til dit ur igennem den næste synkronisering.

Sådan navigeres på en rute:

  1. Stryg nedad, eller tryk på den øverste knap for at åbne startprogrammet.
  2. Rul til Navigation, og tryk på ikonet, eller tryk på den midterste knap

Navigation icon

  1. Rul til Ruter, og tryk på den midterste knap for at åbne listen over ruter.

Routes list

  1. Rul til den rute, du vil navigere til, og tryk på den midterste knap.
  2. Tryk på den øverste knap for at starte med at navigere.
  3. Tryk igen på den øverste knap på et vilkårligt tidspunkt for at stoppe med at navigere.

Tryk på skærmen for at skifte mellem oversigtskortet og en mere detaljeret visning.

Route overview

I den detaljerede visning kan du zoome ind og ud ved at trykke på skærmen eller holde den midterste knap nede. Justér niveauet på zoomen ved hjælp af den øverste og nederste knap.

Route zoom

Mens du er i navigationsdisplayet, kan du stryge opad fra bunden af skærmen eller trykke på den nederste knap for at åbne en liste over genveje. Genvejene giver hurtig adgang til navigationshandlinger såsom at gemme din aktuelle placering eller vælge en anden rute til at navigere.

Alle sportstilstande med GPS har også valgmuligheder til ruterne. Se Navigation under træning.

Højdenavigation

Hvis du navigerer på en rute med højdeoplysninger, kan du også navigere baseret på op- og nedstigning ved hjælp af højdeprofildisplayet. Mens hovednavigationsdisplayet vises (hvor du kan se din rute), skal du stryge til venstre eller trykke på den midterste knap for at skifte til højdeprofildisplayet.

Højdeprofildisplayet viser følgende oplysninger:

  • Øverst: Din nuværende højde
  • Midten: Højdeprofil, der viser din aktuelle position
  • Nederst: Resterende op- eller nedstigning (tryk på skærmen for at ændre visninger)

Altitude navigation

Hvis du afviger for langt fra ruten, mens du bruger højdenavigation, viser uret meddelelsen Uden for rute på højdeprofildisplayet. Hvis du ser denne meddelelse, skal du rulle til rutenavigationsdisplayet for at komme tilbage til ruten, før du fortsætter med højdenavigation.