Suunto Spartan Sport Wrist HR Používateľská príručka - 1.12

Ochranná známka

Ochranná známka

Prístroj Suunto Spartan Sport Wrist HR, jeho logá a ďalšie ochranné známky značiek a názvy Suunto sú registrované alebo neregistrované ochranné známky spoločnosti Suunto Oy. Všetky práva vyhradené.