Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brugervejledning - 1.10

Ruter

Du kan bruge dit Suunto Spartan Trainer Wrist HR til at navigere efter ruter. Planlæg din rute i Suunto Movescount, og overfør den til dit ur igennem den næste synkronisering.

Sådan navigeres på en rute:

 1. Tryk på knappen øverst til højre for at åbne startprogrammet.
 2. Rul til Navigation, og tryk på den midterste knap.

  Navigationsikon Trainer

 3. Rul til Ruter, og tryk på den midterste knap for at åbne listen over ruter.

  Ruteliste Trainer

 4. Rul til den rute, du vil navigere til, og tryk på den midterste knap.

 5. Tryk på knappen øverst til højre for at starte med at navigere.
 6. Tryk på knappen øverst til højre igen på et vilkårligt tidspunkt for at stoppe med at navigere.

  Ruteoversigt Trainer

I den detaljerede visning kan du zoome ind og ud ved at holde den midterste knap nede. Justér zoomniveauet ved hjælp af knappen øverst til højre og nederst til højre.

Zoom i rute Trainer

Mens navigationsdisplayet vises, kan du trykke på den nederste knap for at åbne en liste over genveje. Genvejene giver hurtig adgang til navigationshandlinger såsom at gemme din aktuelle placering eller vælge en anden rute til at navigere.

Alle sportstilstande med GPS har også valgmuligheder til ruterne. Se Navigation under træning.

Højdenavigation

Hvis du navigerer på en rute med højdeoplysninger, kan du også navigere baseret på op- og nedstigning ved hjælp af højdeprofildisplayet. Mens hovednavigationsdisplayet vises (hvor du kan se din rute), skal du trykke på den midterste knap for at skifte til højdeprofildisplayet.

Højdeprofildisplayet viser følgende oplysninger:

 • Øverst: Din nuværende højde
 • Midten: Højdeprofil, der viser din aktuelle position
 • Nederst: Resterende opstigning eller nedstigning (tryk på knappen øverst til venstre for at skifte visning)

Højdenavigation Trainer

Hvis du afviger for langt fra ruten, mens du bruger højdenavigation, viser uret meddelelsen Uden for rute på højdeprofildisplayet. Hvis du ser denne meddelelse, skal du rulle til rutenavigationsdisplayet for at komme tilbage til ruten, før du fortsætter med højdenavigation.