Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brugervejledning - 1.12

Registrering af en øvelse

Registrering af en øvelse

Ud over en overvågning af aktiviteter 24/7 kan du bruge dit ur til at registrere dine træningssessioner eller andre aktiviteter for at få detaljeret feedback og følge din fremgang.

Sådan registreres en øvelse:

 1. Tag pulssensor på (tilbehør).
 2. Tryk på knappen øverst til højre for at åbne startprogrammet.
 3. Rul op til træningsikonet, og vælg det med den midterste knap.

  Træningsikon Spartan Trainer

 4. Tryk på knappen øverst til højre eller nederst til højre for at rulle igennem sportstilstandene, og tryk på den midterste knap for at vælge den tilstand, du vil bruge.

 5. Over startindikatoren vises et sæt ikoner, som afhænger af, hvad du bruger sammen med sportstilstanden (f.eks. puls, GPS og fod-POD). Disse er grå og blinker under søgningen og skifter til grønt, når der er fundet et signal. Du kan vente på, at hvert ikon skifter til grønt, eller starte registreringen på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på den midterste knap.

  Start træning

 6. Under en registrering kan du skifte mellem visninger med den midterste knap.

 7. Tryk på den øverste højre knap for at sætte optagelsen på pause. Tryk på knappen nederst til højre for at stoppe og gemme, eller tryk på knappen øverst til højre for at fortsætte.

  Registrering på pause

Hvis sportstilstanden, som du har valgt, har indstillinger, som f.eks. valg af varighedsmål, kan du justere dem, inden du starter registreringen, ved at trykke på knappen nederst til højre. Du kan også justere indstillingerne for sportstilstande, når du laver en registrering, ved at holde den midterste knap nede.

Træningsindstillinger 2

Hvis du bruger en multisportstilstand, kan du skifte sport ved at holde knappen øverst til højre nede.

Når du stopper registreringen, bliver du spurgt ind til, hvordan du havde det. Du kan besvare eller springe spørgsmålet over (se (Feeling). Derefter vises en oversigt over aktiviteten, som du kan gennemse ved hjælp af knappen øverst til højre eller nederst til højre.

Hvis du foretog en registrering, som du ikke ønsker at gemme, kan du slette loggen ved at rulle ned til Slet og bekræfte med den midterste knap. Du kan også slette logfiler på samme måde fra logbogen.

Sletning af log Trainer

Navigation under træning

Du kan navigere en rute eller til en seværdighed, mens du optager en øvelse.

Den sportstilstand, som du bruger, skal have GPS aktiveret for at kunne få adgang til navigationsmulighederne. Hvis sportstilstandens GPS-nøjagtighed er OK eller God, når du vælger en rute eller en seværdighed, ændres GPS-nøjagtigheden til Bedst.

Sådan navigerer du under træning:

 1. Opret en rute eller en seværdighed i Suunto Movescount, og synkronisér dit ur, hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Vælg en sportstilstand, der bruger GPS, og tryk på knappen nederst til højre for at åbne indstillingerne.
 3. Rul til Navigation, og tryk på den midterste knap.
 4. Rul igennem navigationsindstillingerne, og vælg én med den midterste knap.
 5. Vælg den rute eller den seværdighed, du vil navigere efter, og tryk på den midterste knap.
 6. Tryk på knappen øverst til højre. Dette trin sender dig tilbage til indstillingerne for sportstilstand. Rul op til startskærmbilledet, og start din optagelse som normalt.

Under træningen skal du trykke på den midterste knap for at rulle til navigationsdisplayet, hvor du vil se den rute eller den seværdighed, du har valgt. Hvis du ønsker flere oplysninger om navigationsdisplayet, skal du seNavigation til en seværdighed og Ruter.

Når dette display vises, kan du trykke på den nederste knap for at åbne dine navigationsmuligheder. Fra navigationsmulighederne kan du f.eks. vælge en anden rute eller en anden seværdighed, tjekke dine nuværende placeringskoordinater eller afslutte navigation ved at vælgeBrødkrumme.

Strømbesparende indstillinger for sportstilstand

Du kan forlænge batteriets levetid, mens du bruger sportstilstande med GPS, ved at justere nøjagtigheden for GPS (se GPS-præcision og strømbesparelse). Hvis du vil forlænge batteriets levetid yderligere, kan du justere følgende strømbesparende funktioner:

 • Timeout for skærm: Normalt er displayet altid tændt under træningen. Når du aktiverer timeout for displayet, slukkes det efter 10 sekunder for at spare på batteriet. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for displayet igen.

Sådan aktiveres strømbesparende muligheder:

 1. Før du starter optagelse af din træning, skal du trykke på den nederste knap for at åbne indstillingerne for sportstilstand.
 2. Rul ned til Strømsparetilstand, og tryk på den midterste knap.
 3. Justér de strømbesparende indstillinger efter behov, og hold den midterste knap nede for at afslutte de strømbesparende indstillinger.
 4. Rul tilbage til startskærmbilledet, og start din træning som normalt.
BEMÆRK:

Hvis timeout for displayet er aktiveret, kan du stadig få mobilunderretninger samt lyd- og vibrationsadvarsler. Andre visuelle hjælpemidler, som f.eks. automatisk pause pop-up, vises ikke.