Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brugervejledning - 1.12

Tilknytning af POD'er og sensorer

Tilknytning af POD'er og sensorer

Tilknyt dit ur med Bluetooth Smart POD'er og sensorer for at samle yderligere oplysninger, såsom cykling, når du registrerer en øvelse.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR understøtter følgende POD'er og sensorer:

 • Puls
 • Cykel
 • Kraft
 • Fod
BEMÆRK:

Du kan ikke parre noget, hvis flytilstand er aktiveret. Sluk for flytilstand, før du starter parring. Se Flytilstand.

Sådan tilknyttes en POD eller en sensor:

 1. Gå til urindstillingerne, og vælg Tilslutning.
 2. Vælg Tilknyt sensor for at få vist listen over sensortyper.
 3. Tryk på knappen nederst til højre for at rulle igennem listen, og vælg med den midterste knap.

  Sensorliste Trainer

 4. Følg instruktionerne i uret for at fuldføre tilknytningen (se brugervejledning til sensor eller til POD om nødvendigt) ved at trykke på den midterste knap for at komme videre til næste trin.

  Sensor tilknyttet Trainer

Hvis POD'en har påkrævede indstillinger, såsom kranklængde til en power-POD, bliver du bedt om at angive en værdi under tilknytningsprocessen.

Når POD'en eller sensoren er tilknyttet, søger dit ur efter den, så snart du vælger en sportstilstand, som anvender den pågældende sensortype.

Du kan se hele listen over tilknyttede enheder i dit ur fra indstillingerne under Tilslutning » Parret enheder.

Fra denne liste kan du om nødvendigt fjerne en enheds tilknytning. Vælg enheden, som du ønsker at fjerne, og tryk på Glem.

Kalibrering af fod-POD

Når du parrer en fod-POD, kalibrerer uret automatisk POD'en ved hjælp af GPS'en. Det anbefales at bruge den automatiske kalibrering, men du kan deaktivere den efter behov fra POD-indstillingerne under Tilslutning » Parret enheder.

Til den første kalibrering med GPS skal du vælge en sportstilstand, hvor fod-POD'en anvendes, og hvor GPS-præcisionen er indstillet til Bedst. Start registreringen og løb i et uændret tempo på et fladt terræn, om muligt, i mindst 15 minutter.

Løb i dit normale gennemsnitlige tempo under den indledende kalibrering og stop derefter registreringen af din træning. Næste gang du vil bruge fod-POD'en, er kalibreringen klar.

Dit ur kalibrerer automatisk fod-POD'en på ny, når det er nødvendigt, og når GPS-hastigheden er tilgængelig.

Kalibrering af Power POD

For Power POD (power-tæller) skal du starte kalibreringen fra indstillingerne for sportstilstand i dit ur.

Sådan kalibreres en Power POD:

 1. Tilknyt en Power POD til dit ur, hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Vælg en sportstilstand, der bruger en Power POD, og åbn derefter tilstandsindstillingerne.
 3. Vælg Kalibrere power-POD, og følg instruktionerne på uret.

Du bør kalibrere Power POD igen fra tid til anden.