Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brugervejledning - 1.12

Batteri

Varigheden af en enkelt opladning afhænger af, hvordan du bruger dit ur og under hvilke forhold. Lave temperaturer reducerer for eksempel varigheden af en enkelt opladning. Genopladelige batteriers kapacitet falder generelt med tiden.

BEMÆRK:

I tilfælde af unormal kapacitetsforringelse pga. defekt batteri dækker Suunto udskiftning af batteri i ét år eller for maksimalt 300 opladninger, afhængigt af hvad der kommer først.

Når batteriladningen er under 10 %, viser dit ur et ikon for lavt batteri. Hvis batteriladningen bliver meget lav, skifter dit ur til strømsparetilstand og viser et opladningsikon.

Batteri, kritisk Spartan Trainer

Brug det medfølgende USB-kabel til at oplade dit ur. Når batteriniveauet er højt nok, aktiveres uret efter at have været i strømsparetilstand.

ADVARSEL:

Oplad kun dit ur ved hjælp af USB-adaptere, som er i overensstemmelse med standarden IEC 60950-1 for begrænset strømforsyning. Brug af ikke-kompatible adaptere kan beskadige uret eller medføre brand.