Suunto Spartan Trainer Wrist HR Kasutusjuhend - 1.12

Treeningu salvestamine

Treeningu salvestamine

Peale ööpäevaringse aktiivsuse jälgimise saate kella kasutada treeningu või muu tegevuse salvestamiseks, et saada üksikasjalikku tagasisidet ja jälgida oma arengut.

Treeningu salvestamiseks toimige järgmiselt.

 1. Pange peale pulsiandur (valikuline).
 2. Käivitaja avamiseks vajutage ülemist paremat nuppu.
 3. Kerige treeninguikoonini ja valige keskmise nupuga.

  Exercise (Harjutus) ikoon Spartan Trainer

 4. Spordirežiimide sirvimiseks vajutage ülemist või alumist paremat nuppu ja vajutage keskmist nuppu, et valida soovitud üksus.

 5. Algusnäidiku kohal kuvatakse ikoonide kogum olenevalt sellest, mida kasutate spordirežiimiga (nt pulss, GPS ja jala POD). Need vilguvad hallilt ja muutuvad roheliseks, kui signaal on leitud. Võite oodata, kuni iga ikoon muutub roheliseks või alustada salvestamist niipea, kui soovite vajutades keskmist nuppu.

  Harjutuse alustamine

 6. Salvestamise ajal saate kuva muuta keskmise nupu abil.

 7. Salvestamise peatamiseks vajutage ülemist paremat nuppu. Lõpetage ja salvestage alumise parema nupuga või jätkake ülemise parema nupuga.

  Salvestamine on peatatud

Kui valitud spordirežiimil on suvandeid, nagu kestuseesmärgi seadmine, saate neid kohandada enne salvestamise alustamist vajutades alumist paremat nuppu. Peale selle saate spordirežiimi suvandeid kohandada salvestamise ajal, hoides all keskmist nuppu.

Harjutuse valikud2

Kui kasutate mitme spordiala režiimi, saate alasid vahetada ülemist paremat nuppu all hoides.

Pärast salvestuse peatamist küsitakse teilt, kuidas end tundsite. Võite küsimusele vastata või selle vahele jätta (vaadake (Feeling). Seejärel saate kokkuvõtte tegevusest, mida saate sirvida ülemisi ja alumisi paremaid nuppe kasutades.

Kui te ei soovi salvestust alles hoida, saate logi kustutada kerides kuvani Delete (Kustuta) ja kinnitage keskmise nupuga. Samamoodi saate logisid kustutada logiraamatust.

Logi kustutamine Trainer

Navigeerimine treeningu ajal

Harjutuse salvestamisel saate navigeerida marsruudil või huvipunktis.

Kasutataval spordirežiimil peab GPS-i olema lubatud navigeerimisvalikute kasutamiseks. Kui spordirežiimi GPS-i täpsus on OK või Good (Hea), kui valite marsruudi või huvipunkti, muutub GPS-i täpsus Best (Parim).

Treeningu ajal navigeerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Looge Suunto Movescountis marsruut või huvipunkt ja sünkroonige oma kell, kui te seda veel teinud pole.
 2. Valige sportimiseks režiim, mis kasutab GPS-i ja vajutage alumist paremat nuppu valikute avamiseks.
 3. Kerige kuvani Navigation (Navigatsioon) ja vajutage keskmist nuppu.
 4. Sirvige navigeerimisvalikuid ja valige üks keskmise nupuga.
 5. Valige marsruut või huvipunkt, mille juurde soovite navigeerida ja vajutage keskmist nuppu.
 6. Vajutage ülemist paremat nuppu. See samm viib teid tagasi sportrežiimi valikute juurde. Kerige üles algvaatesse ja alustage tavalisel viisil salvestamist.

Treeningu ajal vajutage keskmist nuppu navigeerimiskuvale kerimiseks, kus näete valitud marsruuti või huvipunkti. Lisateavet navigatsiooniekraani kohta vaadake Navigeerimine huvikohani ja Marsruudid.

Sellel kuval viibides võite vajutada alumist nuppu navigeerimisvalikute avamiseks. Navigeerimisvalikutest saate näiteks valida muu marsruudi või huvipunkti, kontrollida oma praeguseid asukoha koordinaate ja lõpetada navigeerimist, valides Breadcrumb (Jäljerida).

Spordirežiim energiasäästu võimalused

Aku kasutusiga spordirežiimis GPS-i kasutamise ajal pikendamiseks on suurim kasu GPS-i täpsuse seadistamisest (vaadake GPS-i täpsus ja energiasääst). Aku eluiga pikendamiseks saate reguleerida järgmiste energiasäästu võimaluste kasutamist:

 • Ekraani ajaületus: tavaliselt on ekraan teie treeningu ajal alati sisse lülitatud. Kui lülitate ekraani ajaületuse sisse, lülitub ekraan akutoite säästmiseks 10 sekundi pärast välja. Vajutage suvalist nuppu, et ekraan uuesti sisse lülitada.

Energiasäästurežiimide aktiveerimine:

 1. Enne harjutuse salvestamist vajutage spordirežiimi valiku avamiseks alumiselt nuppu.
 2. Kerige kuvani Power saving (Energia säästmine) ja vajutage keskmist nuppu.
 3. Reguleerige energiasäästuvalikuid soovitud viisil ja hoidke keskmist nuppu all, et energiasäästuvalikutest väljuda.
 4. Kerige uuesti üles algkuvale ja alustage tavalisel viisil treeningut.
MÄRKUS:

Kui ekraani ajaületus on sisse lülitatud, saate ikkagi nii mobiilteateid kui ka heli- ja vibratsiooniteateid. Teisi visuaalseid vahendeid nagu näiteks automaatse pausi hüpikakent pole näidatud.