Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používatelská prírucka - 1.12

Informácie o tréningu

Informácie o tréningu

Hodinky poskytujú prehlad o vašej tréningovej cinnosti za uplynulých 30 dní.

Stlacením pravého dolného tlacidla zobrazíte svoje tréningové súcty.

Informácie o tréningu, trvanie

Stlácaním lavého horného tlacidla môžete prepínat medzi celkovým casom a celkovou vzdialenostou.

Informácie o tréningu, vzdialenost, hodinky Spartan Trainer

Zo zobrazenia súctov môžete stlacit pravé dolné tlacidlo a zobrazit súhrn vašich štyroch najoblúbenejších športov. Súhrn obsahuje celkový cas, vzdialenost a kalórie pre jednotlivé športy.

Tréningový súhrn, beh, hodinky Trainer

Stlacte pravé horné tlacidlo a zobrazí sa súhrn pre další šport.

Tréningový súhrn, cyklistika, hodinky Trainer

Tréningové plány

Na stránke Suunto Movescount si môžete vytvárat tréningové programy vytvorením úplne nového programu alebo použitím existujúceho programu vytvoreného inými clenmi.

Ak máte naplánované cvicenia, hodinky po synchronizácii so službou Movescount zobrazia nasledujúce udalosti.

Zobrazenie nasledujúcich plánovaných tréningov:

  1. Stlácaním pravého dolného tlacidla sa môžete posúvat po zobrazení informácií o tréningu.

    Informácie o tréningu, trvanie

  2. Potom stlacením stredného tlacidla zobrazte nasledujúci plánovaný tréning.

    Tréningový plán, cyklistika, hodinky Trainer

  3. Stlacením stredného tlacidla zobrazte dalšie plánované tréningy.

    Tréningový plán, beh, hodinky Trainer >> Tréningový plán, kruhový tréning, hodinky Trainer

  4. Stlacením lavého dolného tlacidla opustíte zobrazenie plánovaných tréningov a vrátite sa na displej casu.

Ak máte naplánovaný pohyb na aktuálny den, tento pohyb sa zobrazí ako prvá položka v zozname športových režimov pri vstupe do spúštaca na spustenie nahrávania cvicenia. Spustite plánovaný pohyb, ako by ste spustili bežné zaznamenávanie.