Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški prirocnik - 1.12

Oblike zapisa položaja

Oblike zapisa položaja

Oblika zapisa položaja je nacin, kako je položaj GPS prikazan na uri. Vse oblike zapisa se nanašajo na isto lokacijo, vendar jo izražajo na razlicne nacine.

Obliko zapisa položaja lahko spreminjate v nastavitvah ure v meniju Navigation (Navigacija) » Position format (Oblika zapisa položaja).

Zemljepisna širina/dolžina je najpogosteje uporabljena mreža in ima tri razlicne oblike zapisov:

 • WGS84 Hd.d°
 • WGS84 Hd°m.m'
 • WGS84 Hd°m's.s

Druge pogoste oblike zapisa položaja so te:

 • UTM (Universal Transverse Mercator) ponuja dvodimenzionalno predstavitev vodoravnega položaja.
 • MGRS (Military Grid Reference System) je razširitev UTM in je sestavljen iz oznacevalnika obmocja mreže, 100.000-metrskega kvadratnega identifikatorja in numericne lokacije.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR podpira tudi naslednje lokalne oblike zapisa položaja:

 • BNG (britanski)
 • ETRS-TM35FIN (finski)
 • KKJ (finski)
 • IG (irski)
 • RT90 (švedski)
 • SWEREF 99 TM (švedski)
 • CH1903 (švicarski)
 • UTM NAD27 (aljaški)
 • UTM NAD27 (ZDA brez Havajev in Aljaske)
 • UTM NAD83
 • NZTM2000 (novozelandski)
OPOMBA:

Nekaterih oblik zapisa položaja ni mogoce uporabljati na obmocjih severno od 84° N in južno od 80° S oziroma zunaj držav, katerim so namenjene. Ce ste zunaj dovoljenega obmocja, koordinat vaše lokacije ni mogoce prikazati na uri.