Suunto Spartan Ultra Brugervejledning - 1.12

Intervaltræning

Intervaltræning

Intervaltræning er en almindelig form for motion, der består af gentagne sæt af høje og lave grader af intensitet. Med Suunto Spartan Ultra kan du i uret definere din egen intervaltræning for hver sportsgren.

Når du definerer dine intervaller, er der fire elementer, der skal indstilles:

 • Intervaller: Til/fra-knap, der aktiverer intervaltræning. Når du slår knappen til, tilføjes et intervaltræningsdisplay til din sportstilstand.
 • Gentagelser: Antal sæt af intervaller + restitution, som du vil foretage.
 • Interval: Længden af dit høje intensitetsinterval baseret på distance eller varighed.
 • Restitution: Længden af din hvileperiode mellem intervaller baseret på distance eller varighed.

Husk på, at hvis du bruger distance til at definere dine intervaller, skal du være i en sportstilstand, der måler distance. Målingen kan f.eks. være baseret på GPS eller en fod- eller cykel-POD.

BEMÆRK:

Hvis du bruger intervaller, kan du ikke aktivere navigation.

Sådan trænes med intervaller:

 1. Før du starter optagelse af din træning, skal du stryge op eller trykke på den nederste knap for at åbne indstillingerne for sportstilstand.
 2. Rul ned til Intervaller, og tryk på indstillingen, eller tryk på den midterste knap
 3. Slå intervaller til, og justér indstillingerne beskrevet ovenfor.

  Indstillinger for intervaltræning

 4. Rul tilbage til startskærmbilledet, og start din træning som normalt.

 5. Stryg til venstre, eller tryk på den midterste knap, indtil du når intervaldisplayet, og tryk på den øverste knap, når du er klar til at starte din intervaltræning.

  Start på intervaltræning

 6. Hvis du ønsker at stoppe intervaltræningen, før du har fuldført alle dine gentagelser, skal du holde den midterste knap nede for at åbne indstillingerne for sporttilstand og slå funktionen fraIntervaller.

BEMÆRK:

Mens intervaldisplayet vises, fungerer knapper som normalt. Hvis du f.eks. trykker på den øverste knap, standser optagelsen af træningen, og ikke kun intervaltræningen.

Når du har stoppet optagelsen af din træning, slås intervaltræning automatisk fra for denne sportstilstand. De andre indstillinger gemmes dog, så du nemt kan starte den samme træning, næste gang du bruger sportstilstanden.

Pulszoner

Pulszoner er defineret som procentinterval baseret på din maksimale hjertefrekvens (maks. puls).

Som standard beregnes din maksimale puls ved hjælp af standardligningen: 220 - din alder. Hvis du kender din nøjagtige maksimale puls, skal du justere standardværdien i overensstemmelse hermed.

Suunto Spartan Ultra har standard- og aktivitetsspecifikke pulszoner. Standardzoner kan bruges til alle aktiviteter, men for mere avanceret træning kan du bruge bestemte pulszoner til løb og cykling.

Indstilling af maksimal puls

Indstil din maksimale puls fra indstillingerne under Træning » Intensitetszoner » Standardzoner

 1. Tryk på den maksimale puls (højeste værdi, slag per minut) eller tryk på midterknappen.
 2. Vælg din nye maks. puls ved at stryge op eller ned eller ved at trykke på øverste eller nederste knap til højre.

Default Max HR

 1. Tryk på dit valg eller tryk på den midterste knap.
 2. Forlad pulszonevisning ved at stryge mod højre eller ved at holde den midterste knap nede.
BEMÆRK:

Du kan også indstille din maksimale puls fra indstillingerne under Generelt » Personlig.

Indstilling af standardpulszoner

Indstil dine standardpulszoner fra indstillingerne under Træning » Intensitetszoner » Standardzoner

 1. Rul op/ned og tryk eller tryk på midterknappen, når den HR-zone, du vil ændre, er fremhævet.
 2. Vælg din nye pulszone ved at stryge op eller ned eller ved at trykke på øverste eller nederste knap til højre.

Default HR zone

 1. Tryk på dit valg eller tryk på den midterste knap.
 2. Forlad pulszonevisning ved at stryge mod højre eller ved at holde den midterste knap nede.

  BEMÆRK:

  Hvis du vælger Nulstil i pulszonevisning nulstilles pulszoner til standardværdien.

Indstilling af aktivitetsspecifikke pulszoner

Indstil dine aktivitetsspecifikke pulszoner fra indstillingerne under Træning » Intensitetszoner » Avancerede zoner

 1. Tryk på aktiviteten (løb eller cykling), som du vil redigere, eller tryk på den midterste knap, når aktiviteten er fremhævet.
 2. Tryk på den midterste knap for at slå pulszonerne til eller fra.
 3. Rul op/ned og tryk eller tryk på midterknappen, når den HR-zone, du vil ændre, er fremhævet.
 4. Vælg din nye pulszone ved at stryge op eller ned eller ved at trykke på øverste eller nederste knap til højre.

Advanced HR Zone

 1. Tryk på dit valg eller tryk på den midterste knap.
 2. Forlad pulszonevisning ved at stryge mod højre eller ved at holde den midterste knap nede.

Brug af pulszoner under træning

Når du optager en øvelse (se Registrering af en øvelse), vises der en pulszonemåler, som er opdelt i fem sektioner, rundt om sportstilstandsvisningens yderkant (for alle sportstilstande, der understøtter puls). Måleren angiver, hvilken pulszone du i øjeblikket træner ved at lyse op i det tilsvarende afsnit. Den lille pil i måleren angiver, hvor du er i zoneområdet.

Zone gauge

Derudover er der et dedikeret display til pulszoner i standarddisplayet for sportstilstande. Zonedisplayet viser din nuværende pulszone i det midterste felt, hvor længe du har været i denne zone, og hvor langt væk er du i slag pr. minut fra de næste zoner op og ned. Baggrundsfarven på linjen angiver også hvilken pulszone, du træner i.

Zone display

I træningsoversigten får du en oversigt over, hvor meget tid du har brugt i hver zone.