Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content

Следене на активността

Вашият часовник следи цялостното ви ниво на активност през деня. Това е важен фактор, независимо дали искате само да се поддържате здрави и във форма, или тренирате за предстоящо състезание.

Добре е да сте активни, но когато тренирате усилено, трябва да си осигурявате достатъчно дни на почивка с ниско ниво на активност.

Броячът за активност автоматично се нулира всеки ден в полунощ. В края на седмицата (неделя) часовникът предоставя обобщение на вашата активност, като показва средните нива за седмицата и общите стойности за отделните дни.

От дисплея на циферблата на часовника плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да видите общия си брой крачки за деня.

Следене на активността крачки Spartan

Часовникът ви брои крачките чрез акселерометър. Общият брой крачки се натрупва денонощно, включително и докато записвате тренировъчни сесии или други активности. При някои специфични спортове обаче, като плуване и колоездене, не се броят крачки.

Освен крачките, можете да видите и приблизителните изгорени калории за деня, когато докоснете екрана.

Следене на активността калории Spartan

Голямото число в средата на дисплея е изчисленият брой калории, изгорени до момента при активно движение. Под него виждате общия брой изгорени калории. Общият брой включва както калориите, изгорени при активно движение, така и вашия базов метаболизъм в покой (БМП) (вижте по-долу).

Пръстенът и на двата дисплея показва колко близо сте до вашите цели за дневна активност. Тези цели могат да се променят според личните ви предпочитания (вижте по-долу)

Можете също така да проверявате своята активност през последните седем дни с плъзване надясно. Докоснете екрана или натиснете средния бутон, за да превключите между крачки и калории.

Следене на активността крачки седмица

Цели за активност

Можете да променяте дневните цели както за крачки, така и за калории. Докато сте в дисплея за активност, докоснете и задръжте пръста си върху екрана или задръжте натиснат средния бутон, за да отворите настройките за цели за активност.

Цели за активност

Когато задавате целта си за крачки, дефинирате общия брой крачки за деня.

Общият брой калории, които горите на ден, се основава на два фактора: вашият базов метаболизъм в покой (БМП) и вашата физическа активност.

Цели за активност калории

Вашият БМП е количеството калории, което тялото ви изгаря, докато е в покой. Това са калориите, от които тялото ви има нужда, за да поддържа температурата си и основни функции като мигането на очите или сърцебиенето. Стойността се основава на личния ви профил, включително фактори като възраст и пол.

Когато зададете цел за калории, дефинирате колко калории искате да изгаряте в допълнение към вашия БМП. Това са вашите т. нар. „активни калории”. Пръстенът около дисплея за активност се придвижва в зависимост от това колко активни калории изгаряте през деня в сравнение с целта ви.