Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 1.9

Table of Content

อ้างอิง

อ้างอิง

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ทั่วไป

 • อุณหภูมิขณะทำงาน: -20° C ถึง +60° C/-5° F ถึง +140° F
 • อุณหภูมิในการชาร์จแบตเตอรี่: 0° C ถึง +35° C/+32° F ถึง +95° F
 • อุณหภูมิในการเก็บรักษา -30° C ถึง +60° C/-22° F ถึง +140° F
 • น้ำหนัก: 73 ก./2.58 ออนซ์ (กรอบตัวเรือนไททาเนียม) 77 ก./2.72 ออนซ์ (กรอบตัวเรือนสแตนเลส)
 • การกันน้ำ: 100 ม./328 ฟุต (ตามข้อกำหนด ISO 6425)
 • กระจก: คริสตัลแซฟไฟร์
 • กำลังไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จใหม่ได้
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 18-65 ชั่วโมงพร้อม GPS โดยขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

เครื่องรับวิทยุ

 • Bluetooth® Smart ที่เข้ากันได้
 • ความถี่ในการสื่อสาร: แถบความถี่ 2.4 GHz ISM
 • กำลังส่งสูงสุด: 1 mW
 • ระยะ: ~3 ม./9.8 ฟุต

มาตรวัดความสูง

 • ช่วงการแสดงผล: -500 ม. ถึง 9999 ม./-1640 ฟุต ถึง 32,805 ฟุต
 • ความละเอียด: 1 m / 3 ฟุต

เข็มทิศ

 • ความละเอียด: 1 องศา/18 มิล

GPS

 • เทคโนโลยี: SiRF star V
 • ความละเอียด: 1 m / 3 ฟุต