Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 1.11

Stopky

Hodinky sú vybavené stopkami na základné meranie času. Stlačením pravého horného tlačidla sa posúvajte nahor, kým neuvidíte ikonu stopiek. Vyberte ju stredným tlačidlom.

Ikona stopiek hodiniek Trainer

Stopky spustíte stlačením pravého horného tlačidla.

Stopky hodiniek Spartan Trainer

Stopky zastavíte stlačením pravého horného tlačidla. Stopky obnovíte ďalším stlačením pravého horného tlačidla. Na vynulovanie stopiek stlačte pravé dolné tlačidlo.

Na vynulovanie stopiek stlačte pravé dolné tlačidlo.

Pozastavenie a obnovenie stopiek hodiniek Trainer

Zo stopiek odídete tak, že podržíte stlačené stredné tlačidlo.