Suunto Spartan Ultra Uporabniški priročnik - 1.12

Intervalna vadba

Intervalna vadba

Intervalne vadbe so pogosta oblika vadbe, sestavljena iz ponavljajočih se sklopov vaj visoke in nizke intenzivnosti. Z Suunto Spartan Ultra lahko na uri določite svojo intervalno vadbo za vsak športni način.

Pri določanju intervalov lahko nastavljate štiri postavke:

 • Intervali: stikalo za vklop/izklop, ki omogoča intervalno vadbo. Ko je stikalo vklopljeno, je športnemu načinu dodan zaslon intervalne vadbe.
 • Ponovitve: število sklopov interval + premor, ki jih želite izvesti.
 • Interval: dolžina intervala visoke intenzivnosti, podana z razdaljo ali trajanjem.
 • Premor: čas počitka med intervali, podan z razdaljo ali trajanjem.

Za opredelitev intervalov z razdaljo morate biti v športnem načinu, ki meri razdaljo. Meritev lahko temelji na sistemu GPS ali na primer na enoti POD za stopalo ali kolo.

OPOMBA:

Če uporabljate intervale, ne morete aktivirati navigacije.

Vadba z intervali:

 1. Preden začnete beležiti vadbo, podrsnite navzgor ali pritisnite spodnjo tipko, da odprete možnosti športnega načina.
 2. Pomaknite se navzdol do Intervals (Intervali) in se dotaknite nastavitve ali pritisnite sredinsko tipko.
 3. Vklopite intervale in prilagodite zgoraj opisane nastavitve.

  Nastavitve intervalne vadbe

 4. Pomaknite se nazaj navzgor v začetni pogled in začnite vadbo kot običajno.

 5. Podrsnite v levo ali pritiskajte sredinsko tipko, dokler ne dosežete zaslona intervalov, ko pa ste pripravljeni na začetek intervalne vadbe, pritisnite zgornjo tipko.

  Začetek intervalne vadbe

 6. Če želite intervalno vadbo prekiniti, preden ste zaključili vse ponovitve, pridržite srednjo tipko, da odprete možnosti športnega načina, in izklopite Intervals (Intervali).

OPOMBA:

Na zaslonu intervalov tipke delujejo kot običajno, na primer pritisk na zgornjo aktivira premor v beleženju vadbe in ne le premora intervalne vadbe.

Ko ste ustavili beleženje vadbe, se bo intervalna vadba za ta športni način samodejno izklopila. Ostale nastavitve bodo pri tem ohranjene, tako da boste ob naslednji uporabi športnega načina lahko preprosto začeli isto vadbo.

Območja srčnega utripa

Območja srčnega utripa so opredeljena kot odstotni razponi na podlagi vašega največjega srčnega utripa.

Največji srčni utrip se privzeto izračuna po tej standardni enačbi: 220 – vaša starost. Če poznate svoj natančen največji srčni utrip, ustrezno spremenite privzeto vrednost.

Suunto Spartan Ultra ima privzeta območja srčnega utripa in območja srčnega utripa za posamezne dejavnosti. Privzeta območja lahko uporabite pri vseh dejavnostih, za bolj specifičen trening pa lahko uporabite območja srčnega utripa za tek in kolesarjenje.

Nastavitev največjega srčnega utripa

Največji srčni utrip nastavite v nastavitvah v rubriki Training » Intensity zones » Default zones

 1. Dotaknite se največjega srčnega utripa (največja vrednost v udarcih na minuto) ali pritisnite sredinsko tipko.
 2. S podrsavanjem gor in dol ali pritiskanjem zgornje desne in spodnje desne tipke nastavite novo vrednost največjega srčnega utripa.

Default Max HR

 1. Dotaknite se izbrane vrednosti ali pritisnite sredinsko tipko.
 2. Za izhod iz pogleda območij srčnega utripa podrsajte desno ali pridržite sredinsko tipko.
OPOMBA:

Največji srčni utrip lahko nastavite tudi v nastavitvah v rubriki General (Splošno) » Personal.

Nastavitev privzetih območij srčnega utripa

Privzeta območja srčnega utripa nastavite v nastavitvah v rubriki Training » Intensity zones » Default zones

 1. Podrsajte navzgor/navzdol in se dotaknite oziroma pritisnite sredinsko tipko, ko je označeno območje srčnega utripa, ki ga želite spremeniti.
 2. S podrsavanjem gor in dol ali pritiskanjem zgornje desne in spodnje desne tipke nastavite novo območje srčnega utripa.

Default HR zone

 1. Dotaknite se izbrane vrednosti ali pritisnite sredinsko tipko.
 2. Za izhod iz pogleda območij srčnega utripa podrsajte desno ali pridržite sredinsko tipko.

  OPOMBA:

  Če v pogledu območij srčnega utripa izberete možnost Reset , boste območja srčnega utripa ponastavili na privzete vrednosti.

Nastavitev območij srčnega utripa za posamezne dejavnosti

Območja srčnega utripa za posamezne dejavnosti nastavite v nastavitvah v rubriki Training » Intensity zones » Advanced zones

 1. Dotaknite se dejavnosti (teka ali kolesarjenja), ki jo želite urediti, ali pritisnite sredinsko tipko, ko je želena dejavnost označena.
 2. Pritisnite sredinsko tipko, da vklopite območja srčnega utripa.
 3. Podrsajte navzgor/navzdol in se dotaknite oziroma pritisnite sredinsko tipko, ko je označeno območje srčnega utripa, ki ga želite spremeniti.
 4. S podrsavanjem gor in dol ali pritiskanjem zgornje desne in spodnje desne tipke nastavite novo območje srčnega utripa.

Advanced HR Zone

 1. Dotaknite se izbrane vrednosti ali pritisnite sredinsko tipko.
 2. Za izhod iz pogleda območij srčnega utripa podrsajte desno ali pridržite sredinsko tipko.

Uporaba območij srčnega utripa med vadbo

Med beleženjem vadbe (glejte Beleženje vadbe) je okrog zunanjega roba zaslona športnega načina (v športnih načinih, ki podpirajo uporabo srčnega utripa) prikazan merilnik območja srčnega utripa, razdeljen v pet razdelkov. Merilnik prikazuje območje srčnega utripa, v katerem pravkar vadite, tako da osvetli ustrezen razdelek. Majhna puščica na merilniku kaže, kje ste znotraj razpona območja.

Zone gauge

Na privzetem zaslonu športnih načinov je dodatno na voljo prikaz območij srčnega utripa. Prikaz območja v sredinskem polju prikazuje trenutno območje srčnega utripa, koliko časa ste že v tem območju in koliko ste oddaljeni (v udarcih na minuto) od najbližjega spodnjega ali zgornjega območja. Tudi barva ozadja te vrstice označuje območje srčnega utripa, v katerem pravkar vadite.

Zone display

V povzetku vadbe si lahko ogledate, koliko časa ste bili v posameznem območju.