Suunto Spartan Sport Потребителско ръководство - 1.12

Inhaltsverzeichnis

Език и мерни единици

Можете да смените езика на часовника си и мерните единици от настройките в General (Общи) » Language (Език).