Suunto Spartan Sport Kasutusjuhend: 1.9

Marsruudid

Saate kasutada seadet Suunto Spartan Sport marsruutidel navigeerimiseks. Kavandage marsruut Suunto Movescountis ja saatke see järgmise sünkroonimisega käekella.

Marsruudil navigeerimiseks tehke järgmist.

  1. Nipsake alla või vajutage ülemist nuppu, et avada käivitaja.
  2. Kerige kuvani Navigation (Navigeerimine) ja puudutage ikooni või vajutage keskmist nuppu.

Navigation icon

  1. Kerige kuvani Routes (Marsruudid) ja vajutage keskmist nuppu, et avada oma marsruutide loend.

Routes list

  1. Kerige marsruudini, mille järgi soovite navigeerida, ja vajutage keskmist nuppu.
  2. Navigeerimise alustamiseks vajutage ülemist nuppu.
  3. Navigeerimise lõpetamiseks vajutage suvalisel hetkel uuesti ülemist nuppu.

Puudutage ekraani ülevaatliku kaardi ja üksikasjalikuma kuva vahetamiseks.

Route overview

Üksikasjalikul kuval suumige sisse ja välja, puudutades ekraani või hoides keskmist nuppu all. Kohandage suumi ülemise ja alumise nupuga.

Route zoom

Navigeerimise kuval olles saate avada otseteede loendi ekraani alumisest servast üles nipsates või alumist nuppu vajutades. Otseteed annavad kiire juurdepääsu navigeerimistoimingutele, nagu hetkeasukoha salvestamine või navigeerimiseks muu marsruudi valimine.

Kõigil GPS-iga sportimisrežiimidel on ka marsruudi valimise võimalus. Vt: Navigeerimine treeningu ajal.

Navigeerimine kõrguse suhtes

Kui navigeerite marsruudil, millel on olemas kõrguse teave, saate navigeerida ka tõusu ja laskumise põhjal, kasutades kõrguse profiili kuva. Kui olete peamisel navigeerimiskuval (seal, kus on näha marsruut), nipsake vasakule või vajutage keskmist nuppu kõrguse profiili kuvale lülitumiseks.

Kõrguse profiili kuva näitab järgmist teavet.

  • üleval: teie praegune kõrgus.
  • keskel: kõrguse profiil, mis näitab teie praegust asukohta
  • all: järelejäänud tõus või laskumine (vaadete muutmiseks puudutage ekraani)

Altitude navigation

Kui satute kõrguse suhtes navigeerimise kasutamise ajal marsruudist liiga kaugele, annab kell kõrguse profiili kuval teate Off route (Marsruudilt väljas). Kui näete sellist teadet, kerige marsruudi navigeerimise kuvale, et enne kõrguse suhtes navigeerimisega jätkamist uuesti õigele teele jõuda.