Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 1.9

Mga Ruta

Maaari mong gamitin ang iyong Suunto Spartan Sport upang mag-navigate sa mga ruta. Planuhin ang iyong ruta sa Suunto Movescount at ilipat ito sa iyong relo sa susunod na pag-sync.

Upang mag-navigate sa isang ruta:

  1. Mag-swipe pababa o pindutin ang pataas na button upang buksan ang launcher.
  2. Mag-scroll papunta sa Navigation (Navigation), at i-tap ang icon o pindutin ang gitnang button.

Navigation icon

  1. Mag-scroll papunta sa Routes (Mga Ruta), at pindutin ang gitnang button upang buksan ang iyong listahan ng mga ruta.

Routes list

  1. Mag-scroll papunta sa ruta na gusto mong i-navigate at pindutin ang gitnang button.
  2. Pindutin ang pataas na button upang simulang mag-navigate.
  3. Muling pindutin ang pataas na button upang ihinto ang pag-navigate anumang oras.

I-tap ang screen upang magpalipat-lipat sa pangkalahatang mapa at isang mas detalyadong view.

Route overview

Sa detalyadong view, mag-zoom in at mag-zoom out sa pamamagitan ng pag-tap sa screen o pananatiling nakapindot sa gitnang button. Ayusin ang antas ng pag-zoom gamit ang pataas at pababang button.

Route zoom

Habang ikaw ay nasa display ng navigation, maaari kang mag-swipe pataas mula sa ibaba ng screen, o pumindot sa pababang button upang magbukas ng isang listahan ng mga shortcut. Ang mga shortcut ay nagbibigay sa iyo ng mabilisang access sa mga pagkilos sa navigation tulad ng pag-save sa kasalukuyan mong lokasyon o pagpili ng iba pang ina-navigate na ruta.

Ang lahat ng sport mode na may GPS ay mayroon ding opsyon para sa pagpili ng ruta. Tingnan ang Pag-navigate habang nag-eehersisyo.

Navigation ng altitude

Kung nagna-navigate ka sa isang rutang may impormasyon sa altitude, maaari ka ring mag-navigate ayon sa pag-akyat at pagbaba gamit ang display ng profile ng altitude. Habang nasa pangunahing display ng navigation (kung saan nakikita mo ang iyong ruta), mag-swipe pakaliwa o pindutin ang gitnang button upang lumipat sa display ng profile ng altitude.

Ipinapakita sa iyo ng display ng profile ng altitude ang sumusunod na impormasyon:

  • itaas: ang kasalukuyan mong altitude
  • gitna: profile ng altitude na nagpapakita sa kasalukuyan mong posisyon
  • ibaba: ang natitira pang pag-akyat o pagbaba (i-tap ang screen upang magpalit ng view)

Altitude navigation

Kung masyado kang lalayo sa ruta habang gumagamit ng navigation ng altitude, magpapakita ang iyong relo ng isang mensahe na Off route (Wala sa ruta) sa display ng profile ng altitude. Kung makikita mo ang mensaheng ito, mag-scroll papunta sa display ng navigation ng ruta upang bumalik bago magpatuloy sa navigation ng altitude.