Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 1.11

Inhaltsverzeichnis

Хронометър

Вашият часовник разполага с хронометър за просто измерване на времето. Натиснете горния десен бутон и превъртете, докато не видите иконата на хронометъра. Изберете със средния бутон.

Stopwatch icon Trainer

Стартирайте хронометъра, като натиснете горния десен бутон.

Stopwatch Spartan Trainer

Спрете хронометъра, като натиснете горния десен бутон. Можете да подновите, като натиснете горния десен бутон отново. За да нулирате хронометъра, натиснете долния десен бутон.

За да нулирате хронометъра, натиснете долния десен бутон.

Stopwatch pause resume Trainer

Можете да затворите хронометъра, като задържите средния бутон натиснат.