Suunto Spartan Trainer Wrist HR Kasutusjuhend - 1.10

POD-ide ja andurite sidumine

POD-ide ja andurite sidumine

Siduge kell Bluetooth Smarti POD-ide ja anduritega, et koguda treeningu salvestamise ajal lisateavet, nagu ratturi toodetud võimsus.

SeadeSuunto Spartan Trainer Wrist HR toetab järgmisi POD-ide ja andurite tüüpe.

 • Pulsisagedus
 • Jalgratas
 • Võimsus
 • Jalg
MÄRKUS:

Kui lennurežiim on sees, ei saa midagi siduda. Enne sidumist lülitage lennurežiim välja. Vaadake Lennurežiim.

POD-i või anduri ühendamiseks tegutsege järgmiselt.

 1. Minge kella sätetesse ja valige Connectivity (Ühenduvus).
 2. Valige Pair sensor (Seo andur) andurite tüüpide nimekirja nägemiseks.
 3. Nimekirjas otsimiseks vajutage alumist paremat nuppu ja valige keskmise nupuga sensoritüüp.

  Andurite nimekiri Trainer

 4. Järgige juhiseid sidumise lõpetamiseks (vajadusel lugege anduri või POD-i juhendit) vajutades keskmist nuppu järgmise sammuni edasi liikumiseks.

  Anduriga seotud Trainer

Kui POD on nõudnud seadistusi, näiteks jõu POD-ile väntvõlli pikkust, palutakse teil sidumise protsessi ajal sisestada väärtus.

Kui POD või andur on seotud, otsib kell seda niipea, kui olete valinud seda tüüpi andurit kasutava spordirežiimi.

Täielikku nimekirja seotud seadmetest näete kellas sättes Connectivity (Ühenduvus) » Paired devices (Seotud seadmed).

Sellest nimekirjast saate vajaduse korral seadmeid eemaldada (lahutada). Valige seade, mille soovite eemaldada, ja puudutage valikut Forget (Unusta).

Jalaanduri kalibreerimine

Kui olete sidunud jalaanduri, kalibreerib käekell selle automaatselt GPS-i kasutades.

Esimeseks kalibreerimiseks valige sportimisrežiim, mis kasutab jalaandurit ja mille GPS-i täpsus on Best (Parim). Käivitage salvestamine ja jookske ühtlase tempoga horisontaalsel pinnal võimaluse korral vähemalt 15 minutit.

Algseks kalibreerimiseks jookske oma tavalise keskmise kiirusega ja seejärel lõpetage treeningu salvestamine. Järgmisel korral, kui kasutate jalaandurit, on kalibreerimine valmis.

Alati kui GPS-kiirus on saadaval, rekalibreerib käekell jalaanduri vajaduse korral automaatselt.

Jõu-POD-i kalibreerimine

Jõu-POD-ide (jõumõõtjate) puhul on vaja alustada kalibreerimist kella spordirežiimi valikutest.

Jõu-POD-i kalibreerimiseks tehke järgmist.

 1. Siduge jõu-POD kellaga, kui te seda veel teinud pole.
 2. Valige spordirežiim, mis kasutab jõu-POD-i, ja avage siis režiimi valikud.
 3. Valige Calibrate power POD (Kalibreeri jõu-POD) ja järgige kellal olevaid juhiseid.

Kui kalibreerimine on tehtud, saab spordirežiimi kasutamisel alati valikutest viimase kalibreerimise kuupäeva vaadata. Jõu-POD-i tuleks aeg-ajalt uuesti kalibreerida.