Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 1.11

Inhaltsverzeichnis

อ้างอิง

อ้างอิง

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ทั่วไป

  • อุณหภูมิในการทำงาน: -20° C ถึง +60° C /-5° F ถึง +140° F
  • อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่: 0° C ถึง +35° C /-5° F ถึง +95° F
  • อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30° C ถึง +60° C /-22° F ถึง +140° F
  • การกันน้ำ 100 ม./328 ฟุต (ตามมาตรฐาน ISO 6425)
  • ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่: 18-140 ชั่วโมงหากใช้ GPS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและการตั้งค่า

เครื่องรับวิทยุ

  • ใช้ได้กับ Bluetooth® Smart
  • ความถี่ในการสื่อสาร: 2402-2480 MHz
  • กำลังส่งสูงสุด: <4 dBm
  • พิสัย: ~3 ม./9.8 ฟุต

เครื่องวัดความสูง

  • ระยะการแสดงผล: -500 ม. ถึง 9999 ม./-1640 ฟุตถึง 32805 ฟุต
  • ความละเอียด: 1 ม./3 ฟุต

เข็มทิศ

  • ความละเอียด: 1 องศา/18 มิล

GPS

  • เทคโนโลยี: SiRF star V
  • ความละเอียด: 1 ม./3 ฟุต
  • คลื่นความถี่: 1575.42 MHz

ผู้ผลิต

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

FINLAND