Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka – 1.9

Režim Nerušiť

Režim Nerušiť

Režim Nerušiť je nastavenie, ktoré stlmí všetky zvuky a vibrácie, takže je veľmi užitočnou voľbou pri nosení hodiniek napríklad v divadle alebo v akomkoľvek prostredí, kde chcete, aby hodinky fungovali ako zvyčajne, ale v tichosti.

Zapnutie režimu Nerušiť:

  1. Keď je zobrazený ciferník, stlačením stredného tlačidla otvorte ponuku skratiek.
  2. Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla prejdite na režim Do Not Disturb (Nerušiť).
  3. Klepnutím na displej alebo stlačením stredného tlačidla potvrďte výber.

Prechod do režimu Nerušiť na modeli Spartan

V tomto režime môžete zapnúť podsvietenie a skontrolovať čas stlačením ľubovoľného tlačidla. Keď je obrazovka zapnutá, stlačením horného tlačidla vypnete režim Nerušiť.